Skadedyrkontroll

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Skadedyrkontroll ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Skadedyrkontroll beskytter virksomheter og privatpersoner. Vi løser skadedyrproblemet med minimal eller ingen bruk av giftige preparater.

  Hva er egentlig et skadedyr???

  Definisjonen på et skadedyr er egentlig ganske bred, og i skadedyrforskriften beskrives det slik:

  «… dyr og andre levende organismer som kan utgjøre en trussel mot eller som kan innvirke skadelig eller negativt på menneskers helse og trivsel …».

  For å gjøre det litt enklere kan vi si at det gjelder alle dyr som kan gjøre en skade på eiendom, mat og drikke, på mennesker, eller ved å spre sykdom. Det betyr også at et skadedyr må regnes som et helt vanlig dyr frem til det gjør en skade, eller utgjør en trussel om skade.

  Derfor er det viktig for oss at skadedyrkontroll utøves med respekt for fauna og bomiljø, og samtidig utføres på en måte som setter minst mulig avtrykk utover den helt nødvendige skadedyrbekjempelsen. Derfor vil det alltid være en offentlig godkjent skadedyrbekjemper som gjennomfører jobben, når du bruker oss.

  Ulike typer skadedyr

  Forskjellige typer dyr utgjør ulike potensielle trusler og krever derfor også ulike tiltak. Dette er noen av de mest vanlige dyrene man får problemer med i Norge:

  • Veggedyr
  • Rotter og mus
  • Kakerlakker
  • Maur
  • Stripet borebille
  • Duer / måker
  • Lagervareinsekter
  • Veps
  • Skjeggkre / sølvkre

  I mange tilfeller er det vanskelig å vite hvilke skadedyr man har fått. Ofte vil de første tegnene på problemet innebære små ting som endring i lukt, eller ansamlinger med bormel som buler ut under overflaten av treverk. Man får gjerne nærmest en «fornemmelse» av at det er noe som ikke helt stemmer, som første indikasjon på et skadedyrangrep.

  Dersom du er usikker på hvilket skadedyr du har fått, eller om det er skadedyr i det hele tatt, kan vi hjelpe deg med å identifisere dette. Vi har gode systemer og metoder som effektivt håndterer de plagene du måtte oppleve.

  Service og vedlikehold

  Vi tilbyr ikke bare engangsbekjempelse, men også service og vedlikeholdsavtaler slik at man kan ligge i forkant av problemet. Sameier, bedrifter og offentlige etater har gjerne god nytte av denne tjenesten, ettersom vi kan bidra til å forebygge økonomisk belastende skader.

  Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige inspeksjoner fra 2 til 12 ganger i året, avhengig av behov. Etter hver kontroll leveres det en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer selve kontrollen, tilstand på bygget, og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse.

  Hvorfor Rentox?

  Vi dekker foreløpig hele Vestlandet, Østlandet og Sørlandet, med autoriserte fagfolk som kan gjennomføre sanering og skadedyrkontroll på en trygg og effektiv måte.

  Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, er vi opptatt av å ta vare på miljøet og være en ansvarlig samfunnsbygger. Ved å bruke minst mulig giftige preparater, kan vi redusere miljøpåvirkningen og tilby ansatte, leverandører og kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø.

  Rentox sikrer verdier, miljø og helse på en sikker og effektiv måte. Spør oss om skadedyrkontroll.

  Har du utfordringer med skadedyr?

  Problemer med skadedyr kan forekomme når som helst, og hvor som helst. Det som kjennetegner skadedyrene er at de kan spre smitte, og utgjøre en stor helserisiko for mennesker og dyr, og de kan påføre store materielle skader på bygningsmasse, maskiner og andre eiendeler. Dette kan gi store økonomiske tap. Skadedyr kan også ødelegge en bedrifts gode rennommé, som igjen kan gi sviktende omsetning dersom man ikke får skadedyrsituasjonen under kontroll. Besøk av skadedyr føles svært ubehagelig, og er lite gunstig for oss mennesker.

  Vi leverer effektiv skadedyrkontroll

  Hovedhensikten med å ha et system som forebygger og sikrer mot skadedyr er å forhindre angrep av skadedyr. Tidligere kunne privatpersoner utføre skadedyrbekjempelse selv, men dette ble det slutt på etter at nye regler trådte i kraft for noen år tilbake. I dag må man kontakte et godkjent skadedyrfirma for å legge ut mus- og rottegift utvendig.

  Hva er effektiv skadedyrkontroll

  Effektiv skadedyrkontroll er å ha et oppegående system som forebygger og sikrer mot skadedyr. Det er viktig at man kan dokumentere at man har et slikt system i forhold til myndighetenes krav om å iverksette nødvendige tiltak.

  Hva koster skadedyrkontroll

  Er du på jakt etter et tilbud på å ordne et skadedyrangrep du har nå, eller en pris på fast vedlikeholdsavtale? I tillegg kommer det an på jobbens omfang, og dermed er det umulig å gi en nøyaktig pris akkurat nå. Mange ganger vil din forsikring betale for jobben.

  Ofte er skadedyrkontroll på grunn av et pågående skadedyrangrep noe som din forsikring dekker. Vi vil hjelpe deg med hvordan du bør kommunisere med ditt forsikringsselskap i så tilfelle.

  Egeninnsats:

  Hvis det er et veldig tidlig angrep hos deg kan det være at det er nok med noen tiltak du kan gjøre selv, og andre ganger kan det være store angrep som det tar mye innsats å bli kvitt. Du kan få råd av våre skadedyrteknikere.

  Løpende avtale:

  Hvis du er næringsdrivende eller privatperson og du ønsker en løpende vedlikeholdsavtale så gir vi pris etter en befaring på stedet. Med smarte feller som kommuniserer via mobilnettet, effektive løsninger og smart teknologi kan vi redusere antall timer vi er hos kundene – og dermed gi fordelaktige priser.

  Når du har blitt oppmerksom på et mulig nytt skadedyr så er det ofte på tide å gjennomføre skadedyrtiltak så snart som mulig. For skadedyr er mye mer krevende å få kontroll på i det de har fått tid til å etablere seg. Å ta kontakt med skadedyrtekniker er viktig for et vellykket resultat. Vi vil gjerne gi deg råd om dette skadedyret er noe du kan utrydde selvdu bør ordne opp med selv, eller om du skulle få hjelp av en profesjonell umiddelbart.

  Spør vårt skadedyrkontroll team via skjemaet her, eller via live chat for personlig service. Du vil bli ivaretatt av en skadedyrsbekjemper.

  Alfabetisk oversikt over skadedyr sortert etter norske navn – Kilde FHI

  Norsk navn Latinsk navn
  Amerikansk kakerlakk Periplaneta americana
  Appelsinflue Ceratitis capitata
  Australsk kakerlakk Periplaneta australasiae
  Australsk tyvbille Ptinus tectus
  Banankakerlakker Panchlora spp.
  Barkbiller Scolytinae
  Blåbukk Callidium violaceum
  Blågrønn skinkebille Korynetes caeruleus
  Blå spyfluer Calliphoridae, Calliphora spp.
  Boklus Liposcelis bostrychophila
  Bokskorpion (Mosskorpioner) Chelifer cancroides
  Bolverksbille Nacerdes melanura
  Brems Oestridae
  Brunbeltet kakerlakk Supella longipalpa
  Brun kakerlakk Periplaneta brunnea
  Brun pelsbille Attagenus smirnovi
  Brun tremaur Lasius brunneus
  Kløverbrunmidd Bryobia praetiosa
  Brunrotte Rattus norvegicus
  Brun støvlus Lepinotus patruelis
  Brunsvart melbille Tribolium destructor
  Brødbille Stegobium paniceum
  Buorm Natrix natrix
  Bydue Columba livia var. domestica
  Bønnefrøbille Acanthoschelides obtectus
  Daddelsmalmott Cadra cautella
  Eitermaur Myrmica sp.
  Ertefrøbille Bruchus pisorum
  Faraomaur Monomorium pharaonis
  Fjærmygg Chironomidae
  Flaggermus Chiroptera
  Fakta om flatlus Pthirus pubis
  Flatmøll Agonopterix heracliana
  Kinafrøbille og flekket frøbille Callosobruchus maculatus
  Flekket tyvbille Ptinus fur
  Fleskeklanner Dermestes lardarius
  Fluer Diptera
  Flått og flåttbårne infeksjoner Ixodes ricinus
  Fruktfluer, Eddikfluer Drosophilidae
  Frøbiller (U.fam. Bruchinae) Bruchinae
  Frømøll Hofmannophila pseudospretella
  Fugleloppe/hønseloppe Ceratophyllus gallinae
  Gransnutebille Hylobius abietis
  Gressflue Thaumatomyla notata
  Grevling Meles meles
  Gråspurv Passer domesticus
  Gullfluer Calliphoridae, Lucilia spp.
  Gulløyne Chrysopidae
  Hakkespetter/spetter Picidae
  Hjortelusflue Lipoptena cervi
  Lus – hodelus og andre lus Pediculus humanus capitis
  Honningbie Apis mellifera
  Huggorm (Hoggorm) Vipera berus
  Humle- og vepsebolflue Volucella bombylans
  Humlebolmøll Aphomia sociella
  Humler Bombus sp.
  Husbukk Hylotrupes bajulus
  Husmus Mus musculus
  Husflue i boligområder
  Husflue og stikkflue på gårder med husdyr
  Musca domestica
  Husfly Caradrina clavipalpis
  Husklanner Dermestes haemorrhoidalis
  Hussiriss Gryllus domesticus
  Hærmygg (sørgemygg) Sciaridae
  Hønsehusmøll Niditinea fuscella
  Hårormer, taglormer Nematomorpha
  – Fakta om kakerlakker Dictyoptera
  Ris- og kastanjebrun melbille Tribolium castaneum
  Katteloppe Ctenocephalides felis
  Kinafrøbille og flekket frøbille Callosobruchus chinensis
  Kjempetreveps Urocerus gigas
  Klatremus Myodes glareolus
  Klegg Tabanidae
  Klesmøll Tineola bisselliella
  Klistermøll Endrosis sarcitrella
  Kompostmaur Hypoponera punctatissima
  Korn- og rugmøll Nemapogon granella
  Kortvinger Staphylinidae
  Fakta om kroppslus (kleslus) Pediculus humanus humanus
  Liten melbille Alphitobius diaperinus
  Loftsfluer Calliphoridae, Pollenia spp.
  Lopper Siphonaptera
  Lus – hodelus og andre lus Anoplura
  Løpebiller Carabidae
  Madeirakakerlakk Leucophaea maderae
  Mais- og rissnutebille Sitophilus zeamais
  Markkakerlakk Ectobius lapponicus
  Maskeringstege Reduvius personatus
  Melmøll Ephestia kuehniella
  Messingbille Niptus hololeucus
  Midd Acari
  Mink Mustela vison
  Mosskorpioner Pseudoscorpiones
  Museumsbille Anthrenus museorum
  Mygg – se stikkmygg
  Myk borebille Ernobius mollis
  Møll Lepidoptera
  Mår Martes martes
  Orientalsk kakerlakk Blatta orientalis
  Orkidékakerlakk Shelfordina orchidae
  Pelsbille Attagenus pellio
  Pelsmøll Tinea pellionella
  Pukkelfluer Phoridae
  Ris- og kastanjebrun melbille Tribolium confusum
  Ris- og maissnutebille Sitophilus oryzae
  Korn- og rugmøll Nemapogon variatella
  Rød hønsemidd Dermanyssus gallinae
  Rødmus Myodes rutilus
  Røkbrun kakerlakk Periplaneta fuliginosa
  Røyskatt Mustela erminea
  Råteborebille Hadrobregmus pertinax
  Råtesnutebille Euophryum confine
  Sagtannet melbille Oryzaephilus surinamensis
  Saksedyr Forficula auricularia
  Sankthansoldenborre Amphimallon solstitialis
  Sauemaur Formica fusca og F. lemani
  Sebraklanner Trogoderma angustum
  Skabb (Skabbmidden Sarcoptes scabiei) Sarcoptes scabiei
  Skinkebiller Korynetinae
  Skjeggkre Ctenolepisma longicaudatum
  Skogmus – se små-/storskogmus, ev. mus
  Rød skogsmaur Formica rufa-gruppen
  Skolopendere Chilopoda
  Skrukketroll Oniscoidea
  Slettsnok Coronella austriaca
  Småskogmus Apodemus sylvaticus
  Sommerfuglmygg Psychodidae
  Splintvedbiller Lyctidae
  Spretthaler Collembola
  Springfluer Diptera, Sphaeroceridae
  Spyfluer Diptera, Calliphoridae
  “Spøkelsesmaur” Tapinoma melanocephalum
  Stikkeveps Vespidae
  Stikkflue
  Husflue og stikkflue på gårder med husdyr
  Stomoxys calcitrans
  Stikkmygg Culicidae
  Stokkmaur Camponotus sp.
  Stor husedderkopp Tegenaria artica
  Stor melbille Tenebrio molitor
  Storskogmus Apodemus flavicollis
  Stripet borebille Anobium punctatum
  Støvlus Psocoptera
  Stålorm Anguis fragilis
  Svaletege Oeciacus hirundinis
  Svart jordmaur Lasius niger og Lasius platythorax
  Svartrotte Rattus rattus
  Svart tremaur Lasius fuliginosus
  Sviknott Ceratopogonidae, Culicoides
  Svømmekløe Cercariedermatitt
  Sølvkre Lepismatidae, Lepisma saccharinum
  Taglormer – se hårormer
  Tetramorium caespitum Tetramorium caespitum
  Tobakksbille Lasioderma serricorne
  Trips Thysanoptera
  Tusenbein Diplopoda
  Tysk kakerlakk Blattella germanica
  Tørrfruktsmalmott Plodia interpunctella
  Veggedyr Cimex lectularius
  Veksthuskakerlakk Pycnoscelus surinamensis
  Veksthussnutebille Otiorhynchus sulcatus
  Veps – se stikkeveps
  Humle- og vepsebolflue Volucella pellucens
  Vepsebolklanner Reesa vespulae
  Vevkjerringer Opiliones
  Vånd Arvicola terrestris
  Åtselgraver Necrodes littoralis

   

   

  1. Skjeggkre – sølvkre

  Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

  2. Veps

  Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.
  Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.
  Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

  3. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

  I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av Stripet borebille – Mit – Mott – Morr – Tremark

  4. Rotter og mus kan påføre betydelige skader

  Rotter og mus påfører i dag vårt samfunn betydelige skader i form av sin evne til å tilpasse seg oss mennesker og våre boliger og bygg. Når rotter og mus etablerer seg i en bolig / bygg vil skadepotensialet være stort. Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene som følge av dette. I tillegg kan rotter være smittebærere av bakterier som kan overføres mennesker.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av rotter og mus

  5. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av hussopp og råtesopp

  6. Muggsopp

  Muggsopp er en gruppe hurtigvoksende mikrosopper. Muggsopp påvises gjerne ved at beboere eller brukere av lokalene påviser misfarging på vegger eller himlingsoverflater. I noen tilfeller er det ikke synlig vekst av muggsopp på overflater, men en mistenker skjult vekst av muggsopp i lukkede konstruksjoner grunnet at en kjenner en lukt eller at en har fått helseproblemer.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av muggsopp

  7. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av råteskader

  8. Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp og kan føre til bygningsskader. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer fjerning og bekjempelse av bygningsskader