Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  I de tilfeller hvor det er store svingninger i fukt og temperaturforhold utvikler råtesoppene og nedbrytningsprosessen seg langsomt. Er det konstant tilgang på fuktighet fra for eksempel en taklekkasje, kan råteskadene utvikle seg relativt raskt og bli svært omfattende i løpet av få år.

  Råtesopper er avhengig av fukt for å utvikle seg, og årsaken til soppdannelser i bygninger er alltid relatert til fuktproblemer. For å få stanset – eliminert en videre sopputvikling er det derfor avgjørende å finne årsaken til fuktproblemet og foreta utbedring av disse forhold.

  Vi har betjent kunder innen råteskader i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy. med stor suksess.

  Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Soppsporer finnes i luften alle steder, og trevirke som over tid utsettes for fuktighet over ca 18 – 20% og temperatur som er gunstig for soppen, vil etter en tid bli angrepet av råtesopper.

  Hvordan påviser en råteskader? Vi vet hvordan vi fjerner råteskader til kunder i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

  Vanligste steder råteskader påvises er i kjellere, krypkjellere og takkonstruksjon. I eldre teglsteinshus er det også svært vanlig å påvise råtesoppskade påført av Ekte hussopp i etasjeskillere som har opplegg i tegl yttervegger, i innmurte spikerslag samt i opprinnelige murpaneler. Angrepets skadeomfang avhenger av sopparten, fukt- og temperaturforhold og hvor lang tid soppen har fått utvikle seg.

  De vanligste råtesoppene vi påviser i bygninger forårsaker brunråte ved nedbrytning av trevirke.

   

  Mer om råteskade fra Norsk Hussopp Forsikring: 

  Råte

  Kan få store økonomiske konsekvenser

  Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over. Det er gjerne en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en blir utsatt for råtesopper eller får uønsket besøk av skadedyr. Ved å ha riktig forsikring slipper en å bekymre seg for det økonomiske aspektet.

  Råteskader

  Vi skiller mellom treødeleggende råtesopper og andre soppgrupper, som for eksempel muggsopp og svertesopp. Det er råtesoppene som kan gjøre stor fysisk skade (nedbrytning) på bygningen, og det er disse som inngår i dekningen hos Norsk Hussopp Forsikring. Les mer om våre forsikringer av hus og hytter.

  Sopper er avhengig av fukt for å utvikle seg, og årsaken til soppdannelser i bygninger er hovedsakelig fuktproblemer. For å bli kvitt en sopputvikling er det derfor essensielt å finne årsaken til fuktproblemet og å ha det under kontroll.

  Råteskader oppstår når treverk over tid angripes av treødeleggende råtesopper. Disse råtesoppene forårsaker nedbryting av treverket slik at det mister sine bærende egenskaper/mekaniske styrke.

  Forskjellige råtesopper forårsaker forskjellige typer råte. Tegn på angrepet treverk kan være en karakteristisk misfarge, eller at treverket krymper og revner på tvers av fiberretning. Hvor raskt råteskaden utvikler seg, og hvor stor skade den gjør, er avhengig av fukttilgang, temperatur og type råtesopp. Fordi råtesopper kan føre til at bæreevnen i treverket reduseres, er det viktig at den oppdages og at årsaken utbedres. Les mer om de ulike artene ved å klikke på lenkene under.

  Fruktlegeme til barksopp i tak

  Barksopp

  Fruktlegeme til kjellerbegersopp

  Kjellerbegersopp

  Her ser vi den artstypiske sitrongule fargen

  Ekte hussopp

  Tynne grenete mycelstenger som er karakteristisk for kjellersopp.

  Kjellersopp

  Nærbilde av huspluggsoppen som har gulaktig hatt

  Huspluggsopp

  Nærbilde av fruktlegeme til tåresoppen

  Tåresopp

  Mycel og edderkoppkokonger i krypkjeller

  Hvit tømmersopp

  Fruktlegeme av vedmusling

  Vedmusling

  Muggsopp og svertesopp

  «Andre soppgrupper», som for eksempel muggsopp og svertesopp, inngår ikke i forsikringen.  Mer informasjon om hvorfor det ikke er dekket. Disse er imidlertid vanlige i norske hjem og mange av våre kunder opplever problemer med disse. Du vil derfor finne soppene omtalt på våre nettsider, sammen med tips og råd for å unngå og forebygge problemene.

  Muggsopp

  Tilvekst av svertesopp og synlig kondensvann

  Svertesopp

  Forsikring mot råteskader og skadedyr

  Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over. Det er ofte en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en blir utsatt. Forsikringen hos Norsk Hussopp Forsikring dekker skader forårsaket av råtesopper og treødeleggende insekter. I tillegg dekkes bekjempelse av skadedyr og insekter som for eksempel mus, rotter, skjeggkre, veggedyr og kakerlakker. Les mer om våre forsikringer av hus og hytter.

  Ta kontakt med oss! Vi har betjent kunder innen råteskader i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy. med stor suksess.

  1. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

  2. Muggsopp

  Muggsopp er en gruppe hurtigvoksende mikrosopper. Muggsopp påvises gjerne ved at beboere eller brukere av lokalene påviser misfarging på vegger eller himlingsoverflater. I noen tilfeller er det ikke synlig vekst av muggsopp på overflater, men en mistenker skjult vekst av muggsopp i lukkede konstruksjoner grunnet at en kjenner en lukt eller at en har fått helseproblemer.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

  3. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.


  Les mer om fjerning og bekjempelse av råteskader

  4. Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp og kan føre til bygningsskader. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer fjerning og bekjempelse av bygningsskader