Bekjempelse av skadedyr

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Bekjempelse av skadedyr ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Bekjempelse av skadedyr

  Substitusjonsprinsippet :

  « Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat»
  Dette er prinsippet som ligger til grunn og som etter skadedyrforskriften skal hensyntas i enhver bekjempelse eller planlegging av skadedyrbekjempelse.

  I RenTox har vi som målsetting å kunne gjennomføre bekjempelser hvor vi hensyntar alle aspekter når det gjelder Helse – Miljø og sikkerhet. Dette gjelder både ovenfor kunden, bomiljø samt at vi skal sette minst mulig miljøavtrykk.

  Bekjempelsen skal også utføres etter gjeldende lover samt etiske og moralske retningslinjer som ivaretar mennesker, dyr og miljø på en best mulig måte.

  RenTox sine teknikere har alle gjennomgått nødvendige kurs og er godkjente skadedyrbekjempere i regi av FHI. (Folkehelseinstituttet). I tillegg har en del av våre teknikere byggeteknisk bakgrunn og fagbrev som tømrere. Samlet vil vi således være i stand til å se et skadedyrproblem i en helhet, både når det gjelder sikring av bygg, utbedring av skader samt selve bekjempelsen.

  Vår bransje er i stadig utvikling og en av de mest positive bidrag har vært at vi i dag kan løse et skadedyrproblem med minimal eller ingen bruk av giftige preparater- i forhold til tidligere år hvor det ukritisk ble «sprøytet» mot alt.

  Bekjempelse av skadedyr

  RenTox tilstreber også å ha den seneste viten og kunnskap, slik at vi kan utføre bekjempelser på en sikker, trygg og god måte til det beste for våre kunder og miljøet.

  Når vi påtar oss ett oppdrag, påtar vi oss også en forpliktelse ovenfor kunden. Vi har som målsetting at enhver kunde skal være fornøyd med vår leveranse, og at denne til enhver tid er som avtalt.

  Dokumentasjon (Online)

  Etter at vi har utført ett oppdrag eller ett servicebesøk vil det bli utferdiget en rapport som oversendes kunde.
  Selve rapporten inneholder opplysninger om gjennomføring av jobben/servicebesøket, hva som ble utført, bilder, samt eventuelle forslag til egentiltak.
  Kunden får opprettet en «min bruker» konto, hvor man selv kan logge seg på og få full oversikt over avtaler, rapporter, datablader, tilbudsbrev og annen relevant informasjon.