Skadedyrkontroll

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Skadedyrkontroll ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Skadedyrkontroll

  Skadedyrkontroll beskytter virksomheter og privatpersoner. Vi løser skadedyrproblemet med minimal eller ingen bruk av giftige preparater.

  Hva er egentlig et skadedyr???

  Definisjonen på et skadedyr er egentlig ganske bred, og i skadedyrforskriften beskrives det slik:

  «… dyr og andre levende organismer som kan utgjøre en trussel mot eller som kan innvirke skadelig eller negativt på menneskers helse og trivsel …».

  For å gjøre det litt enklere kan vi si at det gjelder alle dyr som kan gjøre en skade på eiendom, mat og drikke, på mennesker, eller ved å spre sykdom. Det betyr også at et skadedyr må regnes som et helt vanlig dyr frem til det gjør en skade, eller utgjør en trussel om skade.

  Derfor er det viktig for oss at skadedyrkontroll utøves med respekt for fauna og bomiljø, og samtidig utføres på en måte som setter minst mulig avtrykk utover den helt nødvendige skadedyrbekjempelsen. Derfor vil det alltid være en offentlig godkjent skadedyrbekjemper som gjennomfører jobben, når du bruker oss.

  Ulike typer skadedyr

  Forskjellige typer dyr utgjør ulike potensielle trusler og krever derfor også ulike tiltak. Dette er noen av de mest vanlige dyrene man får problemer med i Norge:

  • Veggedyr
  • Rotter og mus
  • Kakerlakker
  • Maur
  • Stripet borebille
  • Duer / måker
  • Lagervareinsekter
  • Veps
  • Skjeggkre / sølvkre

  I mange tilfeller er det vanskelig å vite hvilke skadedyr man har fått. Ofte vil de første tegnene på problemet innebære små ting som endring i lukt, eller ansamlinger med bormel som buler ut under overflaten av treverk. Man får gjerne nærmest en «fornemmelse» av at det er noe som ikke helt stemmer, som første indikasjon på et skadedyrangrep.

  Dersom du er usikker på hvilket skadedyr du har fått, eller om det er skadedyr i det hele tatt, kan vi hjelpe deg med å identifisere dette. Vi har gode systemer og metoder som effektivt håndterer de plagene du måtte oppleve.

  Service og vedlikehold

  Vi tilbyr ikke bare engangsbekjempelse, men også service og vedlikeholdsavtaler slik at man kan ligge i forkant av problemet. Sameier, bedrifter og offentlige etater har gjerne god nytte av denne tjenesten, ettersom vi kan bidra til å forebygge økonomisk belastende skader.

  Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige inspeksjoner fra 2 til 12 ganger i året, avhengig av behov. Etter hver kontroll leveres det en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer selve kontrollen, tilstand på bygget, og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse.

  Hvorfor Rentox?

  Vi dekker foreløpig hele Vestlandet, Østlandet og Sørlandet, med autoriserte fagfolk som kan gjennomføre sanering og skadedyrkontroll på en trygg og effektiv måte.

  Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, er vi opptatt av å ta vare på miljøet og være en ansvarlig samfunnsbygger. Ved å bruke minst mulig giftige preparater, kan vi redusere miljøpåvirkningen og tilby ansatte, leverandører og kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø.

  Rentox sikrer verdier, miljø og helse på en sikker og effektiv måte. Spør oss om skadedyrkontroll.

  Har du utfordringer med skadedyr?

  Problemer med skadedyr kan forekomme når som helst, og hvor som helst. Det som kjennetegner skadedyrene er at de kan spre smitte, og utgjøre en stor helserisiko for mennesker og dyr, og de kan påføre store materielle skader på bygningsmasse, maskiner og andre eiendeler. Dette kan gi store økonomiske tap. Skadedyr kan også ødelegge en bedrifts gode rennommé, som igjen kan gi sviktende omsetning dersom man ikke får skadedyrsituasjonen under kontroll. Besøk av skadedyr føles svært ubehagelig, og er lite gunstig for oss mennesker.

  Vi leverer effektiv skadedyrkontroll

  Hovedhensikten med å ha et system som forebygger og sikrer mot skadedyr er å forhindre angrep av skadedyr. Tidligere kunne privatpersoner utføre skadedyrbekjempelse selv, men dette ble det slutt på etter at nye regler trådte i kraft for noen år tilbake. I dag må man kontakte et godkjent skadedyrfirma for å legge ut mus- og rottegift utvendig.

  Hva er effektiv skadedyrkontroll

  Effektiv skadedyrkontroll er å ha et oppegående system som forebygger og sikrer mot skadedyr. Det er viktig at man kan dokumentere at man har et slikt system i forhold til myndighetenes krav om å iverksette nødvendige tiltak.

  Hva koster skadedyrkontroll

  Er du på jakt etter et tilbud på å ordne et skadedyrangrep du har nå, eller en pris på fast vedlikeholdsavtale? I tillegg kommer det an på jobbens omfang, og dermed er det umulig å gi en nøyaktig pris akkurat nå. Mange ganger vil din forsikring betale for jobben.

  Ofte er skadedyrkontroll på grunn av et pågående skadedyrangrep noe som din forsikring dekker. Vi vil hjelpe deg med hvordan du bør kommunisere med ditt forsikringsselskap i så tilfelle.

  Egeninnsats:

  Hvis det er et veldig tidlig angrep hos deg kan det være at det er nok med noen tiltak du kan gjøre selv, og andre ganger kan det være store angrep som det tar mye innsats å bli kvitt. Du kan få råd av våre skadedyrteknikere.

  Løpende avtale:

  Hvis du er næringsdrivende eller privatperson og du ønsker en løpende vedlikeholdsavtale så gir vi pris etter en befaring på stedet. Med smarte feller som kommuniserer via mobilnettet, effektive løsninger og smart teknologi kan vi redusere antall timer vi er hos kundene – og dermed gi fordelaktige priser.

  Når du har blitt oppmerksom på et mulig nytt skadedyr så er det ofte på tide å gjennomføre skadedyrtiltak så snart som mulig. For skadedyr er mye mer krevende å få kontroll på i det de har fått tid til å etablere seg. Å ta kontakt med skadedyrtekniker er viktig for et vellykket resultat. Vi vil gjerne gi deg råd om dette skadedyret er noe du kan utrydde selvdu bør ordne opp med selv, eller om du skulle få hjelp av en profesjonell umiddelbart.

  Spør vårt skadedyrkontroll team via skjemaet her, eller via live chat for personlig service. Du vil bli ivaretatt av en skadedyrsbekjemper.

  Skadedyrkontroll i KristiansandSkadedyrkontroll i Oslo Skadedyrkontroll i Bergen Skadedyrkontroll i Arendal Skadedyrkontroll i Bærum Skadedyrkontroll i Asker Skadedyrkontroll i Akershus Skadedyrkontroll i Viken Skadedyrkontroll i Vestfold  Skadedyrkontroll i Østfold

  1. Skjeggkre – sølvkre

  Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

  2. Veps

  Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.
  Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.
  Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

  3. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

  I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av Stripet borebille – Mit – Mott – Morr – Tremark

  4. Rotter og mus kan påføre betydelige skader

  Rotter og mus påfører i dag vårt samfunn betydelige skader i form av sin evne til å tilpasse seg oss mennesker og våre boliger og bygg. Når rotter og mus etablerer seg i en bolig / bygg vil skadepotensialet være stort. Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene som følge av dette. I tillegg kan rotter være smittebærere av bakterier som kan overføres mennesker.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av rotter og mus