Duer – måker.

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Duer – måker. ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Duer – måker.

  En del av våre fuglearter trives godt i bymiljøet, og har gjort bygninger og hus til sine egne boliger. Både duer og måker er godt tilpasset ett liv i byen hvor de finner både mat og redeplasser.

  Når de slår seg ned på bygninger kan følgende av dette være tilgrising av fasader og miljøet rundt. I tillegg medfører de støyproblemer, samt forårsaker de ett urent miljø som kan medføre smittefare.

  For å begrense denne problematikken er det i dag vanlig å sikre bygg mot at duer og måker slår seg ned og lager reir. Sikringen skjer ved at det monteres fysiske hindringer, slik at man unngår dette.

  Duer – måker.

  Hensikten er at det kun er bygget som sikres – uten at fuglene tar skade eller lider overlast.

  Både fasader, bakgårder, rør/kabelgater, vindusfelt og annet kan sikres mot dette, og det finnes mange varianter av sikringsutstyr.

  Pigger, nett, trådsystem, «falske drager», lavspenning strømskinne, ultralyd, «bird discs» er systemer som hver for seg eller i kombinasjon kan føre til et ønsket resultat .
  Har du problemer med fugl i ditt bygg kan vi skreddersy en løsning hvor man sikre mot dette. Vi har lang erfaring med sikring av bygg og kan tilby de aller fleste systemer for å oppnå ønsket resultat.