Søk og kartlegging av kadavre

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Søk og kartlegging av kadavre ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Søk og kartlegging av kadavre

  Gnagere kan forårsake store problemer for både privatpersoner og bedrifter.

  Rotter og mus som trekker inn i bolighus – hytter samt hos bedrifter kan forårsake betydelige problemer.

  Disse skadedyrene kan gnage på ledninger, vannrør, trekonstruksjoner samtidig som de tilgriser områdene de ferdes i. Skader kan oppstå på elektrisk anlegg / kabler, vannrør, isolasjon, treverk og ikke minst på varer i butikker og lagre.

  De materielle skadene vil kunne bli betydelige for huseiere, men for en bedrift kan en infestasjon av rotter og mus bli «kroken på døren» dersom kunder ikke ønsker å handle hos bedriften lengre om det blir kjent at bedriften har et gnagerproblem.

  Det viktigste du kan gjøre for å sikre deg mot problemer forårsaket av rotter og mus i huset eller i bedriften er å iverksette forebyggende tiltak som hindrer dem i å kunne komme seg inn.

  Tegn på at gnagere har «kommet på besøk»

  Søk og kartlegging av kadavre

  Krafselyder i vegger – himlinger eller under gulvkonstruksjon er ofte første tegn på at du har fått besøk av rotter eller mus. I butikker og lagre er det gjerne skader på varer og synlig mus og rotte-ekskrementer som gjør at en påviser gnageraktivitet.

  Sterk lukt fra ekskrementer og urin er også tegn på at «ubudne gjester» har kommet på besøk.

  Sterk lukt fra døde gnagere i skjulte bygnings-konstruksjoner:

  Når en i bedrift eller bolighus har fått infestasjon av rotter eller mus, så vil disse gnagerne gjerne bygge sine bol skjult i vegger, himlinger eller under oppforede gulv, etc. Etter at gnagerne over en tid har «herjet» i skjulte bygningskonstruksjoner, legger de igjen betydelige mengder ekskrementer og urin – samtidig som de ødelegger både isolasjon og treverk, mm.

  Dødeligheten hos gnagere er stor, og når rotter og mus dør i vegger eller himlinger så vil det oppstå en sterk lukt i forbindelse med forråtnings-prosessen.
  Denne lukten blir etter hvert så intens at de som bor i boligen eller de som jobber i bedriften ikke kan oppholde seg i lokalene lengre.

  Hvordan kan luktproblemet fra døde gnagere løses?

  Når gnagerproblemet har blitt så stort at det er påvist døde gnagere i skjulte bygningskonstruksjoner så finnes det ikke lengre enkle løsninger på problemet.

  En må da forsøke å lokalisere eksakt hvor luktkilden er, det må så fysisk avdekkes i vegger og/eller himlinger for å få fjernet kadavrene som forårsaker lukten. Etter at åpning av vegger, gulv eller himlinger er påstartet viser det seg dessverre ofte at isolasjon i stort omfang er så tilgriset av urin og gnagerekskrementer at omfattende bygningsarbeider må utføres. I tillegg til at det må fjernes kadavre, isolasjon samt utbedre bygningsmessige konstruksjoner, så må det rengjøres og desinfiseres før konstruksjoner kan gjenoppbygges.

  Like viktig som å utføre overnevnte arbeider er å finne åpninger som har gitt gnagerne adgang til bygningen – samt gjøre tettetiltak slik at denne type problemer ikke oppstår igjen i fremtiden.

  RenTox har ansatte med lang erfaring på å løse denne type problematikk for privatpersoner og bedrifter. Vi utfører også denne type oppdrag i regi av forsikringsselskaper.

  Ta kontakt med oss og vi bistår i hele prosessen med lokalisering og fjerning av kadaver og infiserte konstruksjoner – desinfisering og gjenoppbygging av konstruksjoner samt iverksettelse av tettetiltak.