Om Rentox

Om RenTox

RenTox driver innenfor fagområdene skadedyrkontroll – soppsanering og utbedring av skader påført bygninger av skadedyr.

Vestlandsavdelingen er lokalisert med kontor- lager og et mindre butikkutsalg i Åsane, og utfører oppdrag på hele Vestlandet.

Øst / Sørlandsavdelingen er lokalisert med kontor-lager og et mindre butikkutsalg i Bærum, og har hele øst og sørlandet som operasjonsområde.

Gjennom mange års erfaring har vi ledende kompetanse innen våre fagfelt og vi er i stand til å påta oss ett hvert oppdrag knyttet til dette. Vi har også tilknyttet oss dyktige og ansvarsfulle underleverandører og er i stand til å levere utbedring av skade fra oppstått problem til ferdig utbedret.

Hos RenTox vil du treffe dyktige medarbeidere som vil sette sin ære i å gjøre deg som kunde fornøyd. Vår faglige dyktighet kombinert med en positiv holdning, håper vi skal bidra til ett tillitsfullt og trygt valg av leverandør.
Vi er sertifiserte og godkjente skadedyrbekjempere, i tillegg til at vi har byggteknisk bakgrunn/fagbrev som tømrere.
Ta gjerne kontakt for oss en hyggelig og uforpliktende prat.

Tjenester.

Soppsanering:

 • Kartlegging av skader – inspeksjoner – rapporter
 • Utbedring av skader påført av ekte hussopp og muggsopp
 • Prosjektledelse
 • Inneklimamåling

Skadedyrkontroll

 • Inspeksjoner
 • Bekjempelse av alle typer skadedyr
 • Serviceavtaler – forebyggende tiltak
 • Bygningsmessige tiltak – sikring av bygg mot skadedyr

Bygningskader

 • Utbedring av skader påført av skadedyr
 • Fjerning av døde dyr fra konstruksjon
 • Tetting og sikring av bygg for å hindre skadedyr
 • Lukt/fuktsanering – montering av avfuktere
 • Tømrerarbeid, gjenoppbygging samt rehabilitering

Vi innehar autorisasjoner og godkjenninger som kreves fra
myndighetene til å utøve overnevnte tjenester. (Godkjenning fra
Folkehelsa til å utføre skadedyrkontroll)

Vi samarbeider med anerkjente laboratorium om analyser fra
prøvetakinger i forbindelse med soppskader.
Det er inngått forpliktende samarbeidsavtaler med andre faggrupper
som Murmester, Elektriker, Rørlegger og Malermester som gjør at vi
ved utbedring av soppskader og øvrige bygningsskader kan utføre
en komplett gjenoppbygging på en tidseffektiv og rasjonell måte.

Start bank

StartBANK leverandørregister er et unikt samarbeid innen bygg- og
anleggsnæringen. Byggenæringen Landsforening (BNL) har med
utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles
leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK.

Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med
offentlige myndigheter.

Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at det kun benyttes seriøse
aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere
på like vilkår.

Rentox innehar godkjenning i StartBANK.

Ønsker du at vi kontakter deg?