Inspeksjon – Inneklima

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Inspeksjon – Inneklima ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Inspeksjon – Inneklima

  RenTox utfører inspeksjoner av alle typer bygninger – lokaler, når det er mistanke om inneklimaproblemer relatert til fukt og muggsopp.

  Ved kontroll av inneklimaet er det viktig at det foretas en helhetlig vurdering i forhold til bruk av lokalene, ventilasjon, fukttilgang, konstruksjonsoppbygging, etc.

  Muggsopp kan vokse skjult i konstruksjoner og kan derfor være vanskelig å påvise ved kun å gjennomføre ev visuell inspeksjon. Det er viktig at konsulent som ivaretar undersøkelsen har nødvendig kunnskap om konstruksjonsoppbygging, bygningstekniske utfordringer, samt helsemessig betydning av muggsopper som eventuelt påvises.

  Inspeksjon – Inneklima

  Mistenker en dårlig inneklima vil RenTox kunne ivareta visuell inspeksjon, samtaler med bruker av lokalene, foreta fuktmålinger, prøvetaking i form av luftprøvemåling og tapeavtrekk, innsending av prøvemateriell til eksternt laboratorium.

  Når analyserapport fra laboratorium foreligger vil denne rapport fremsendes sammen med beskrivelse av problemstilling og anbefalte tiltak. Vi har også egne teknikere som bistår med å utføre bygningsmessige utbedringsarbeider i de tilfeller hvor dette skulle være påkrevet.

  Ved å engasjere RenTox til undersøkelse av inneklima, har dere trygghet for at inspeksjon utføres av konsulenter som har lang praktisk erfaring med å kartlegge og løse inneklimaproblemer for både privatboliger, borettslag, kontorer, etc.