Inspeksjon – Inneklima

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Inspeksjon – Inneklima ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Inspeksjon – Inneklima

  RenTox utfører inspeksjoner av alle typer bygninger – lokaler, når det er mistanke om inneklimaproblemer relatert til fukt og muggsopp.

  Ved kontroll av inneklimaet er det viktig at det foretas en helhetlig vurdering i forhold til bruk av lokalene, ventilasjon, fukttilgang, konstruksjonsoppbygging, etc.

  Muggsopp kan vokse skjult i konstruksjoner og kan derfor være vanskelig å påvise ved kun å gjennomføre ev visuell inspeksjon. Det er viktig at konsulent som ivaretar undersøkelsen har nødvendig kunnskap om konstruksjonsoppbygging, bygningstekniske utfordringer, samt helsemessig betydning av muggsopper som eventuelt påvises.

  Inspeksjon – Inneklima

  Mistenker en dårlig inneklima vil RenTox kunne ivareta visuell inspeksjon, samtaler med bruker av lokalene, foreta fuktmålinger, prøvetaking i form av luftprøvemåling og tapeavtrekk, innsending av prøvemateriell til eksternt laboratorium.

  Når analyserapport fra laboratorium foreligger vil denne rapport fremsendes sammen med beskrivelse av problemstilling og anbefalte tiltak. Vi har også egne teknikere som bistår med å utføre bygningsmessige utbedringsarbeider i de tilfeller hvor dette skulle være påkrevet.

  Ved å engasjere RenTox til undersøkelse av inneklima, har dere trygghet for at inspeksjon utføres av konsulenter som har lang praktisk erfaring med å kartlegge og løse inneklimaproblemer for både privatboliger, borettslag, kontorer, etc.

  1. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

  2. Muggsopp

  Muggsopp er en gruppe hurtigvoksende mikrosopper. Muggsopp påvises gjerne ved at beboere eller brukere av lokalene påviser misfarging på vegger eller himlingsoverflater. I noen tilfeller er det ikke synlig vekst av muggsopp på overflater, men en mistenker skjult vekst av muggsopp i lukkede konstruksjoner grunnet at en kjenner en lukt eller at en har fått helseproblemer.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

  3. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.


  Les mer om fjerning og bekjempelse av råteskader

  4. Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp og kan føre til bygningsskader. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer fjerning og bekjempelse av bygningsskader