Utbedring av muggsoppskade

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Utbedring av muggsoppskade ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Utbedring av muggsoppskade

  Utbedring av muggsoppskade.

  Når det er påvist synlig muggsoppvekst eller registrert mugglukt i bygninger bør årsaksforholdene kartlegges og utbedres.

  Ved utbedring av muggsoppskader er det viktig at en før oppstart besørger å avgrense soppbefengte arealer ved å etablere soner. I soner hvor det skal avdekkes eller saneres må det etableres undertrykk og rigges med luftrensere slik at muggsporer ikke spres til omkringliggende «friske» arealer.

  Utbedring av muggsoppskade

  Teknikere som skal utføre arbeidene må anvende egnet verneutstyr som støvdresser, støvmasker og hansker.

  Materialer som er muggsoppbefengt må som hovedregel skiftes, men i noen tilfeller vil en kunne fjerne / rengjøre eller slipe overflater og likevel oppnå tilfredsstillende resultat.
  Materialer som blir avdekket og skal fraktes til avfallsdeponi må pakkes inn og fraktes korteste vei ut av bygningen.

  Årsak til fuktigheten som har ført til muggsoppvekst må kartlegges og utbedres. Uten at fuktigheten reduseres eller fjernes vil en ikke oppnå tilfredsstillende varig resultat av den utførte sanering.

  RenTox vil kunne bistå med kartlegging og utbedring av muggsoppskader i enhver skadesak – uavhengig om skade har oppstått i privatboliger, i barnehager – skoler, eller i kontormiljøer-bedrifter.