Kartlegging og prøvetaking

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Kartlegging og prøvetaking ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Kartlegging og prøvetaking

  Det finnes en rekke forskjellige sopper som kan etablere seg i bygninger. Har en påvist soppangrep er det viktig for planlegging av utbedringsprosessen at en tidlig stiller diagnosen på hvilken soppart som er skadegjører.

  Ved påvist fukt eller soppvekst i bygning tilbyr RenTox å gjennomføre inspeksjon av forholdet for å få konstatert om en står overfor en råtesoppskade eller en muggsoppskade.

  Er det påvist en muggsoppskade vil vi kunne ta sporeprøver og/eller luftprøver for innsending til laboratorium. Analyserapport vi mottar fra laboratorium vil kunne gi oss svar på om soppart kan produsere mykotoksiner (soppgifter) – om den er allergen eller om den har mindre betydning helsemessig. Dette er viktig informasjon som danner grunnlag for planlegging av utbedringsprosess.

  Kartlegging og prøvetaking

  Muggsopp kan være skadelig for de som oppholder seg i arealer hvor muggsopp er påvist, men muggsopp bryter ikke ned husets konstruksjon slik som råtesopper.

  Står en overfor en råtesoppskade er det viktig å få fastslått om det er angrep av Ekte hussopp eller andre råtesopper. Ved befaring vil vi kunne ta materialprøve og sende til laboratorium for artsbestemmelse. Analyserapport vi mottar vil danne grunnlag for den behandling som vi anbefaler ved iverksettelse av avdekking, kartlegging, sanering og gjenoppbygging.

  RenTox vil sammen med anerkjent laboratorium gjennomføre en total kartlegging av sopparter som påvises på skadested, og i etterkant av befaring vil vi fremsende analyserapport fra laboratorium sammen med vår skaderapport. I skaderapport vil det fremkomme anbefaling på hvilke tiltak vi anser nødvendig å utføre for å få utbedret påviste skade.