Meglerrapport

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Meglerrapport ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Meglerrapport

  Ville det være gunstig for både selger og kjøper å ha en tilstandsrapport i forhold til skjeggkre ?

  Skjeggkre er et insekt som egentlig er en harmløs liten skapning. I senere år har det spredt seg rundt omkring i hele landet og befengt svært mange boliger, skoler, barnehager, lagre og arbeidsplasser.

  Problemet har etter hvert blitt så betydelig at det har fått store økonomiske konsekvenser for både selger og kjøper i forbindelse med eiendomsoverdragelse.
  Det har vist seg at selger en boligen / leiligheten sin uten å ha opplyst i egenerklærings-skjema at det er påvist skjeggkre i boligen, kan konsekvens være at selger får redusert salgspris med så mye som 5 til 10%.

  Meglerrapport

  Som en konsekvens av overnevnte problem har RenTox as utarbeidet en «pakke» hvor vi besørger at undersøkelse og registrering i salgsobjektet utføres med etterfølgende skriftlig tilstandsrapport.

  Denne rapporten kan selger innlemme i salgs-prospektet.

  På denne måten unngår en diskusjonen i etterkant hvorvidt det var skjeggkre i boenheten når denne ble solgt – eller om det er den nyinnflyttede som hadde skjeggkre med seg «på lasset»

  Er det av interesse å få utarbeidet en tilstandsrapport på salgsobjektet i forhold til skjeggkre – ta kontakt med RenTox på tlf. 55 19 66 00 eller e-mail post@rentox.no