Fast inspeksjonsavtale

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Fast inspeksjonsavtale ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Fast inspeksjonsavtale

  RenTox tilbyr faste inspeksjonsavtaler av bygninger slik at en kan oppdage eventuelle fukt og soppskader på et så tidlig stadium som mulig. Kan en oppdage lekkasjer eller soppskader i tidlig fase vil en kunne spare betydelige beløp som ellers ville medgått til sanering / utbedringsarbeider.

  I en slik avtale inngår vanligvis kontroll av kjeller, loft og fellesarealer i bygårder eller næringsbygg – men avtale kan også utvides til også å omfatte for eksempel leiligheter i toppetasje og/eller kjeller. I inspeksjonsavtalen kan det om ønskelig medtas kontroll av tak og fasader ved bruk av drone.

  Fast inspeksjonsavtale

  Inspeksjon gjennomføres til avtalt tid en gang pr år, og i etterkant av gjennomgangen vil det bli utarbeidet en besiktigelsesavtale med bilder.

   

  Før en fast bygårdsavtale kan inngås gjennomfører vi en befaring slik at det blir avklart hvilke arealer som skal inkluderes i inspeksjonen. Prisen for en slik årlig kontroll avhenger av bygårdens størrelse samt hvilke arealer og tjenester som skal inngå i avtalen. Ta kontakt med oss for avtale om besiktigelse og pristilbud.