Skadedyr

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Skadedyr ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Skadedyr

  Skadedyr kan påføre økonomiske tap, ubehag og smitte. Vi håndterer problemet med skånsomme og effektive metoder.

  I Norge har vi en fauna med et rikt dyreliv, og mange anser dyr for å være enten et skadedyr eller et nyttedyr. Virkeligheten er allikevel ikke så enkel. Alle dyrene i artsmangfoldet har en plass og utgjør en nytte for økosystemet.

  Det er først når dyr utøver en skade, eller trussel om skade at vi kan betrakte det som et skadedyr. Vi har stor respekt for dyrelivet og derfor er det viktig at bekjempelsen av skadedyr foregår på en skånsom og effektiv måte.

  Med minimal, eller ingen bruk av giftige preparater tar våre offentlig godkjente skadedyrbekjempere kontroll på problemet og løser det, med minimale avtrykk på helse og miljø.

  De vanligste skadedyrene i Norge

  Det er noen dyr som oftere skaper problemer enn andre. Derfor har vi laget en liste over noen av de vanligste skadedyrene, og gir deg noen tips til hvordan du kan identifisere dem.

  1. Mus og rotter
  2. Veggedyr
  3. Kakerlakker
  4. Maur
  5. Stripet borebille

  1. Mus og rotte

  Mus og rotter vil alltid være et problem der vi bygger og bor. De trekker inn i de varme veggene på vinteren og kan leve av den samme maten som vi spiser.

  Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene som følge av dette. I tillegg kan rotter være smittebærere av bakterier som kan overføres mennesker.

  Det er som oftest lukt eller lyden av krafsing i vegger og tak, som avslører denne typen skadedyr. Mus og rotter lever i bol og det vil nesten alltid være nødvendig med sanering og grundig opprydding for å bli kvitt problemet.

  2. Veggedyr

  Veggedyr trekker ut fra skjulestedene sine om natten for å suge blod av mennesker. Fra å være nesten utryddet i Norge på 50 tallet, er de nå i enorm vekst, sannsynligvis fordi vi reiser så mye. Disse dyrene lever ikke ute, men blir med oss i kofferter og bagasje når vi er på tur.

  Sorte flekker og ekskrementer er det sikreste bildet på at man har fått veggedyr, i tillegg til stikk på kroppen.

  Disse dyrene er det vanskelig å bli kvitt og det kreves riktig utstyr og kompetanse for å klare det. Vi anbefaler å bruke en offentlig godkjent skadedyrteknikker til å gjøre dette.

  3. Kakerlakker

  Kakerlakker er smittebærere av flere sykdommer, blant annet Salmonella, og kan utgjøre en reell trussel for helsen.

  Disse dyrene sprer seg fort og kan være vanskelige å bekjempe. Voksne kakerlakker i Norge er 1 – 1,6 cm store og derfor relativt enkle å få øye på.

  For å kunne bli kvitt kakerlakkene er det helt nødvendig først å utføre en kartlegging av art og omfang, for så å legge en plan for bekjempelse.

  4. Maur

  Stokkmaur spiser opp treverk og kan påføre hus store skader. Vanligvis er det allikevel den lille sukkermauren (Svart jordmaur) som heller oppleves som et problem i hjemmet. De utøver egentlig ingen annen skade enn å være sjenerende.

  Man vil gjerne se karavaner av maur i nærheten av mat, eller på kjøkkenbenken når man har fått disse i hus.

  For å bli kvitt maur kreves det normalt en eller annen form for kjemisk behandling.

  5. Stripet borebille

  Stripet Borebille (Anobium punctatum) skader bygninger ved at larver gnager ganger i den ytre del av byggets trevirket. Dette vil over tid svekke trevirkets bæreevne.

  1-2 millimeter store hull (flygehull) i trevirket avslører at det er borebiller på ferde.

  Disse kan bekjempes ved å redusere luftfuktigheten i det aktuelle området, for eksempel ved å montere en avfukter. Dette svekker levevilkårene slik at angrepet over tid dør ut av seg selv.

  Rentox

  For å ivareta fauna, helse og miljø bør du alltid bruke eller rådføre deg med en offentlig godkjent skadedyrbekjemper før du iverksetter tiltak.

  Spør oss dersom du er utsatt for skadedyr.

  >