Byggtjenester og rehabilitering

Byggtjenester og rehabilitering

RenTox AS har egne fagutdannede håndverkere med spesialerfaring og kompetanse knyttet opp mot avdekking, sanering og gjenoppbygging i forbindelse med fjerning av skadedyr og soppskader.
Vi påtar oss også tømrerarbeider som: fornying av vinduer og dører, skifting av ytterkledning inkl. etterisolering, bygging av terrasser, innvendig oppussing / rehabilitering, fornying av bad, legging av parkett, kjøkkenmontasje, etc.

Rentox As

Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med underleverandører innenfor alle bygg og håndverkstjenester.
Ta kontakt og be om tilbud på arbeider dere ønsker utført.