Veggedyr

© Hussoppen

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Veggedyr ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Veggedyr

  Etter å ha vært nesten utryddet i Norge på 1950 tallet, har Veggedyr igjen økt kraftig i omfang de senere år. Det meldes nå om veldig mange tilfeller, og problemet har nærmest eksplodert i de store byene. Årsaken til økningen mener man er økt globalisering og reiseaktivitet, samt at veggedyret er resistent ovenfor en del insektgifter.

  Veggedyret er et blodsugende insekt som kommer frem om natten for å suge blod av oss mennesker. Denne prosessen pågår i ca 5 minutter før veggedyret kryper tilbake til sitt skjulested i seng/sofa for å fordøye måltidet.

  Veggedyr

  Her avlegger det også de karakteristiske brunsvarte ekskrementene. Ved jevnlig tilgang på mat suger veggedyrene blod ukentlig ved romtemperatur.

  Veggedyret lever ikke utendørs her i landet, men blir flyttet rundt via transport av mennesker, bagasje, innbo osv. Hoteller, campinghytter, og andre steder hvor det er høy og hyppig gjennomstrømming av mennesker kan også fungere som spredningssentraler. Når veggedyrene først har etablert seg kan det fort spre seg til andre rom i samme bygning.

  Behandling.

  Får man påvist veggedyr er dette noe som bør bekjempes av godkjente skadedyrbekjempere. Det kan være en omfattende prosess å bli kvitt problemet, og det kan være vanskelig å klare dette uten tilstrekkelig kunnskap eller verktøy.

  RenTox sine teknikere har lang erfaring med denne type problem – og har alle verktøy som skal til for å løse problemet.I de aller fleste tilfeller vil behandling bli utført uten bruk av insektmidler, men ved hjelp av varme og /eller kulde.

  RenTox sine teknikere har lang erfaring med denne type problem – og har alle verktøy som skal til for å løse problemet.

  På tilholdsstedene kan man finne sportegn som tomme huder, egg og ekskrementer i tillegg til levende og døde individer. De sorte flekkene av ekskrementene er ofte enklest å finne, og det er derfor lurt å se etter disse på ulike deler av senga. Blodflekker på laken kan også være en indikasjon på veggedyr siden de kan avsette noe blod rett etter et blodmåltid. Hvis veggedyr oppdages ved inspeksjon, er det viktig i det minste å inspisere alle tilstøtende boenheter siden dyrene kan ha spredd seg til mange rom og leiligheter.

  Dersom veggedyr oppdages tidlig etter at de har etablert seg i et rom, vil bekjempelsen være relativ enkelt fordi det er få dyr som gjerne oppholder seg i eller nær senga i et rom. Hvis man derimot ikke får gjennomført en tidlig inspeksjon, kan veggedyrene bli mange og spre seg rundt i bygningen. Bekjempelsen vil da bli mye mer komplisert og kostbar.

  Bekjempning

  Både før og under en bekjempelse er det viktig å informere flest mulig berørte parter i bygningen om hva veggedyr er, hvordan spredningsfaren er og hva som skal skje under selve bekjempelsen. Dette vil skape forståelse for bekjempningstiltakene, redusere faren for uenigheter samt gi mer fornøyde beboere. Ved å koordinere tiltakene f.eks. gjennom et borettslag vil man lettere ha nødvendig oversikt over bekjempelsen. Det er vanlig at flere boenheter møter veggedyrproblemer når et angrep først oppstår. Byggomfattende tiltak er derfor avgjørende for rask bekjempingssuksess. Ved å ha en koordinert og systematisk tilnærming vil også de totale bekjempingskostnadene reduseres.

  Søk profesjonell hjelp: Effektiv veggedyrbekjempelse er vanskelig å gjennomføre, og det er fordelaktig å søke profesjonell hjelp (link til kjøp av tjenester). Man bør kombinere flere ulike bekjempningsmetoder fordi dette øker sjansene for et vellykket resultat. Når veggedyr opptrer på hoteller, studentbyer, boligblokker og andre større eiendommer må bekjempelsen være byggomfattende for at resultatet skal bli vellykket.

  Tetting: Veggedyrenes biologi er med på å vanskeliggjøre bekjempelsen. De kan overleve lenge uten mat, ha mange gjemmesteder, og kan vandre mellom rom og leiligheter. Tetting av sprekker og andre små åpninger vil redusere antallet skjulesteder og øke sannsynligheten for en vellykket bekjemping.

  Støvsuging: For å fjerne så mange dyr som mulig, kan støvsuging kan være et nyttig hjelpemiddel. Dette alene gir ingen fullgod bekjempelse. Støvsugerposen må destrueres etter bruk for å hindre spredning av dyr fra denne.

  Kjemiske insektmidler/gift: Ved bekjempelse av veggedyr er det ikke lenger noen grunn til å benytte kjemiske insektmidler. Det er stor grad av resistens mot tilgjengelige kjemiske insektmidler, og giften utgjør en helserisiko i et innendørs miljø. Giftfrie bekjempningsalternativer benyttes siden effekten er bedre.

  Kuldebehandling: En effektiv kuldebehandling som dreper egg, nymfer og voksne veggedyr gjøres ved å fryse gjenstander ved -18 ̊C i 3 døgn. Fryseperioden må være så lang at gjenstandene oppnår denne temperaturen tvers igjennom i 3 døgn. Fryserom eller fryseboks kan benyttes. Når man ikke -18 ̊C, må fryseperioden utvides. For eksempel må veggedyr utsettes for -7 ̊C i 3 uker for at de skal dø.  Infiserte gjenstander som fraktes til kuldebehandling andre steder eller søppelplass for kassering, bør pakkes inn slik at dyr ikke får mulighet til å spre seg under transporten.

  Varmebehandling: Varmebehandling av gjenstander kan utføres i badstue, tørkeskap, tørketrommel eller spesial-telt laget for veggedyrbehandling. Temperaturen må være over 50 ̊C i et par timer. Også her må gjenstander behandles så lenge at de oppnår ønsket temperatur tvers igjennom over lang nok tid. Lavere temperaturer vil også kunne drepe veggedyr, men da må behandlingslengden økes. Ved 40 ̊C vil veggedyr dø etter 2 døgn. Vasking i vaskemaskin på minimum 60 ̊C er også et behandlingsalternativ.

  Varmebehandling av hele rom eller bygninger er også en mye brukt metode. Bekjempingen er arbeids- og energikrevende, men oppnår man høy nok temperatur og sikrer at alle dyr og egg eksponeres over tilstrekkelig lang tid, vil man slå ut veggedyrene.

  Dampbehandling: Varmebehandling av f.eks. panel, sengerammer, madrasser og sofaer, og mindre hulrom, som bak listverk og i skapsokler, kan utføres med steamermaskiner som spruter ut damp. Det er utviklet spesielle apparater som produserer vanndamp med egnet trykk og temperatur, men en vanlig dampvasker kan også i mange tilfeller brukes. Temperaturen rett etter at steamerhodet har passert bør være minst 70 ̊C. Dampbehandling vil være effektiv i behandling av overflaten av kompakte gjenstander, men vil fungere dårlig på veggedyr som sitter inne i dem, som f.eks. inne i en madrass eller i en isolert vegg.

  Materialene som dampen påføres må tåle 100 ̊C. Det er også viktig å passe på at det ikke blir for høy fuktighet i hulrom som dampbehandles fordi dette kan gi fuktskade. Vær også forsiktig med bruk av steamere i nærheten av stikkontakter og elektriske apparater.

  Tørkepulver: Silica-pulver (silicagel) eller diatomejord (kiselgur) kan brukes i veggedyrbekjempelse. Disse tørkepulverne dreper ved at de skader insektenes hud og tørker dem ut gjennom fordamping av vann fra kroppen. Silicagel har vist seg mer effektivt eller kiselgur. Det legges ut et tynt pulverlag på strategiske steder der veggedyrene passerer. Det er også vist at dyr som har fått på seg pulver kan overføre det til andre som ikke selv har gått på overflater med pulver.

  Etterkontroll

  Etter at det er gjennomført en bekjempelse er det viktig å være oppmerksom på eventuelt tilbakefall av veggedyr. Regelmessige inspeksjoner bør derfor foretas over noe tid etter endt bekjempelse. Se etter levende nye ekskrementflekker og levende dyr og følg med på om problemer med stikk er borte. Man kan også bruke veggedyrfeller i overvåkingen av veggedyrsituasjonen. ClimUp-feller har vist seg effektive til dette.