Kakerlakker

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Kakerlakker ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Kakerlakker

  Kakerlakker har vært ett økende problem i Norge de senere år. Selv om disse ikke lever utendørs, kan man finne kakerlakker både i private husstander, i næringsmiddelindustri, industribygg, osv.

  I Norge er det i hovedsak to typer kakerlakker som utgjør den største trussel. Dette er Tysk kakerlakk (Blatella Germanica) , og Orientalsk Kakerlakk (Blatella Orientalis). Disse skilles ved at den tyske kakerlakken er brun med to svarte striper på hodet, mens den Orientalske er nesten helt svart og noe større og rundere i formen.

  Kakerlakkene trives best i varme omgivelser og ofte i områder hvor de kan ha tilgang på vann. Det er derfor vanlig å finne disse på bad, rundt beredere, langs rørgater hvor det er varme, bak kjøleskap og i maskiner hvor det tilvirkes eller håndteres næringsmidler. Kakerlakkene er nattaktive og oppdages ofte når man slår på lyset om kvelden.

  Hvilken skade kan Kakerlakker gjøre?

  Kakerlakker

  Kakerlakkene blir flyttet rundt med flyt av varer og mennesker, og har en meget rask formering og etableringsevne på nye steder. Har du fått kakerlakker i din bolig eller på din arbeidsplass bør dette tas på alvor.

  Kakerlakkene er smittebærere av flere sykdommer, blant annet Salmonella og kan utgjøre en reell trussel i fht helse.

  Man bør derfor sette i verk en kartlegging og bekjempelse for raskest mulig å slå ned problemet.

  Bekjempelse av Kakerlakker

  Har Kakerlakkene først etablert seg i ett bygg kan det være vanskelig å bli kvitt dem, uten å foreta en styrt bekjempelse. Dette fordi problemet kan være spredd til flere rom, leiligheter eller ha en stor og etablert populasjon i ett bygg. I næringsmiddelindustrielle bedrifter vil en behandling ofte også omfatte omlegging av rutiner som f.eks renhold, lagring av næringsmidler osv.

  Det vil derfor være avgjørende å kartlegge omfanget før en iverksetter behandling. Vi har godkjente skadedyrbekjempere med lang erfaring som benytter de nyeste og mest anerkjente metoder for behandling av denne type problem.

  En behandling mot Kakerlakker består i hovedsak av to faser:

  Fase 1 – Deteksjon/kartlegging – for å bestemme art og omfang av problemet.

  Fase 2 – Bekjempelse – 1 eller flere bekjempelser i aktuelle områder i bygget.

  Ta kontakt med en av våre dyktige teknikere for en uforpliktende prat. – vi løser ethvert Kakerlakkproblem.