Utbedring av soppskade

Utbedring av soppskade

Er det blitt påvist angrep av Ekte hussopp i bygningen er det avgjørende at problemet håndteres og utbedres av kyndig personell. Å tilkalle en byggmester eller tømrer som kun ivaretar å skifte ut råtebefengt treverk vil kunne bli en kostbar erfaring.

Rentox As

Ved denne type soppskader er det ofte betydelige saneringsarbeider som må iverksettes for å få utbedret hele skaden på en trygg og varig måte. Det er også avgjørende for sluttresultatet at forhold som er årsak til soppens opprinnelse påvises og utbedres.

Å utbedre en hussoppskade krever at firma som engasjeres har lang erfaring med denne type skader. RenTox har den nødvendige kunnskap og erfaring som kreves for å kunne utbedre en hussoppskade. Vi har inngått samarbeidsavtale med anerkjent Norsk laboratorium slik at analyse av soppart utføres raskt før gjennomføringstiltak planlegges iverksatt.

For effektiv og smidig gjennomføring av hele utbedringsprosessn er det viktig at andre håndverksgrupper stiller på kort varsel. Vi har inngått forpliktende samarbeidsavtaler med øvrige håndverksfirmaer som murmester, elektriker, rørlegger, malermester, byggmester og blikkenslager.

RenTox påtar seg å styre hele utbedringsprosessen fra A til Å – inkludert alle faggrupper, og vi er garantisten for at skadeutbedringen gjennomføres på en så rask og smidig måte som praktisk mulig.