Lagervareinsekter

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Lagervareinsekter ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Lagervareinsekter

  LVI er en sekkepost som omfatter insekter som kan gjøre skade i næringsmidler og matvarer. Her finnes det mange arter, men de har noen fellestrekk.

  LVI slik vi definerer dette lever ikke utendørs i Norge, og de blir flyttet rundt og spredd via matvarer. Insektene kan ha tilkommet matvaren allerede i produksjonsleddet og fått utvikle seg i denne fra den ble produsert. Når den så kommer inn i våre hjem vil insektene kunne spre seg herfra og til andre matvarer. Stort sett er problemet begrenset og kan løses ved en grundig gjennomgang av matvarer, støvsuging og/eller nedvask av skuffer og skap på kjøkkenet.

  Lagervareinsekter

  Noen av artene vi definerer som Lagervareinsekter er flere typer melbiller, melmøll og tørrfruktmøll, brødbiller mm.

  I noen tilfeller kan sanering være påkrevet og nødvendig. I slike tilfeller bør man på forhånd ha kartlagt problemet og foretatt en identifisering av type insekt.

  Har dere mistanke om at dere har denne type problem – ta bilde av insektet og vedlegg dette i kontaktskjema som du finner på nettsiden vår, så tar vi kontakt etter å ha identifisert insektart.