Lagervareinsekter

Lagervareinsekter

LVI er en sekkepost som omfatter insekter som kan gjøre skade i næringsmidler og matvarer. Her finnes det mange arter, men de har noen fellestrekk.

LVI slik vi definerer dette lever ikke utendørs i Norge, og de blir flyttet rundt og spredd via matvarer. Insektene kan ha tilkommet matvaren allerede i produksjonsleddet og fått utvikle seg i denne fra den ble produsert. Når den så kommer inn i våre hjem vil insektene kunne spre seg herfra og til andre matvarer. Stort sett er problemet begrenset og kan løses ved en grundig gjennomgang av matvarer, støvsuging og/eller nedvask av skuffer og skap på kjøkkenet.

Rentox As

Noen av artene vi definerer som Lagervareinsekter er flere typer melbiller, melmøll og tørrfruktmøll, brødbiller mm.

I noen tilfeller kan sanering være påkrevet og nødvendig. I slike tilfeller bør man på forhånd ha kartlagt problemet og foretatt en identifisering av type insekt.

Har dere mistanke om at dere har denne type problem – ta bilde av insektet og vedlegg dette i kontaktskjema som du finner på nettsiden vår, så tar vi kontakt etter å ha identifisert insektart.