Ekte hussopp (Serpula lacrymans)

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Ekte hussopp (Serpula lacrymans) ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Ekte hussopp (Serpula lacrymans)

  Ekte hussopp er den av råtesoppene som på kortest tid kan gjøre aller mest skade på en bygning.

  Men hvordan gjenkjenner man Ekte hussopp?

  Først og fremst må man være obs på at det finnes svært mange ulike typer sopp som kan oppstå i en bygning. Noen av disse er ubehagelige og sjenerende, uten at de i særlig grad gjør noen skade på selve bygningskonstruksjonene. Disse kalles muggsopper.

  Den andre typen kalles råtesopp, og det er disse som gjør de største skadene på bygninger. Brunråte er det man vanligvis finner i hus, fordi den oppstår i bartrær. Brunråte dannes når råtesoppers hyfer trenger seg inn i treverket hvor den sekrerer enzymer som bryter ned cellulose og hemicellulose. Brunfargen kommer av at det etterlates lignin som farges brunt ved oksidasjon.

  Under et slikt angrep sprekker treverket opp på kryss og tvers av fiberretningen slik at det blir seende ut som kvadratiske brune klosser.

  Råtesopper som forårsaker Brunråte

  • Ekte hussopp,
  • Tåresopp
  • Huspluggsopp
  • Hvitkjuker
  • Kjellersopp
  • Vedmusling

  Av disse soppene er det Ekte hussopp som normalt forårsaker de største skadene.

  For å begynne å vokse må soppen ha tilgang til næring, fuktighet og riktig temperatur. Fuktigheten må være over ca. 18-20% over en gitt tid. Med vedvarende gode vekstbetingelser vil Ekte hussopp forårsake råte i friskt treverk og spre seg raskt til tilstøtende kalkholdige konstruksjoner som mur og tegl. Soppen kan også frakte med seg vann fra fuktige steder til tørre områder og på den måten opprettholde gode vekstvilkår.

  Ta kontakt med oss – vi leverer tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold og har lang erfaring med ekte hussopp.

  Tegn på angrep

  Dersom du er usikker på om du har fått Ekte hussopp er det enkelte kjennetegn du kan se etter:

  • Det latinske navnet Serpula lacrymans, betyr «soppen som gråter». Den har fått dette navnet fordi den under fuktige forhold skiller ut vanndråper, som et av sine kjennetegn.
  • Det oppstår et bomullslignende soppvev (mycel) på angrepet tremateriale. Av og til dannes også sitrongule områder, som er unike for ekte hussopp.
  • Treverk får en brungrå farge og sprekker opp i et mønster av kvadratiske og avlange firkanter.
  • Det kan oppstå en stilk eller streng som i tørket tilstand vil gi en knekkelyd, som er unik for denne soppen.
  • Du kan finne et kakaoliknende pulver i rommet hvor det finnes Ekte Hussopp. Dette er sporestøvet soppen avgir.

  Ser du et eller flere av disse kjennetegnene bør du kontakte oss raskest mulig, slik at vi kan hjelpe deg å ta kontroll på situasjonen før skadene blir altfor store.

  Det finnes også ting du kan gjøre for å forebygge at råtesoppen oppstår i utgangspunktet.

  Forebygging

  • Pass på at det ikke oppstår tilstopping og lekkasjer i takrenner og nedløpsrør, for å unngå fuktgjennomtrengning i bygningen.
  • Bruk impregnert treverk på steder som er spesielt utsatt for fuktighet.
  • Unngå å bruk krypkjellere til lagring av tremateriale.
  • Pass på at du har god ventilasjon, slik at luften sirkuleres. Dette gjelder særlig i kjeller og krypkjeller.

  Vi hjelper deg

  Sopp kan føre til helsefare og alvorlige bygningsskader. Derfor må både kartlegging, sanering og gjenoppbygging utføres av personer som har spesialkompetanse på hussoppskader samt inngående kjennskap til bygningsfysikk.

  Vi kan bistå med hele utbedringsprosessen fra kartlegging av skade, til ferdig gjenoppbygget konstruksjon. Kontakt oss for en gratis og uforpliktende befaring, dersom du tror du kan ha fått Ekte hussopp.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

   

  Mer om ekte hussopp fra Norsk Hussopp forsikring – https://hussoppen.no/skadevoldere/rate/ekte-hussopp/ 

   

  Ekte Hussopp

  Hussopp I Ekte hussopp I Råteskader i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold

  Hussopp I Ekte hussopp I Råteskader i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold

  Kan gjøre stor skade på bygningen

  Av råtesopper som angriper boligen er ekte hussopp den verste og den som kan gjøre størst skade på bygningen. I løpet av relativt kort tid kan den gjøre omfattende ødeleggelser på treverk. Den kan frakte med seg vann fra fuktige steder til tørre områder og kan dermed opprettholde gode vekstvilkår.

  Ekte hussopp krever både tre og kalk for å overleve og finnes derfor i forbindelse med mur, jord eller lignende, svært sjelden i rene trekonstruksjoner. Skade lar seg reparere med utbedring av årsak, utskifting av skadet treverk og påføring av soppdrepende middel. Dette medfører ofte store kostnader.

  Tegn på angrep

  • Råtesoppens latinske navn, Serpula lacrymans, betyr «soppen som gråter». Navnet har den fått fordi den under fuktige forhold skiller ut vanndråper. Dette er ett av flere spesielle kjennetegn.
  • Bomullslignende soppvev (mycel) på angrepet tremateriale. I noen tilfeller dannes sitrongule områder, dette er unikt for ekte hussopp.
  • Treverk som er angrepet får en brungrå farge, krymper og sprekker opp, ofte i noe som minner om terninger (sprekkeklosser).
  • Strengmycel (ser ut som et rør/stilk). I tørket tilstand vil strengene avgi en karakteristisk knekkelyd, som er unik for denne soppen.
  • Brune fruktlegemer som kan ligne på en pizza.
  • Sporestøvet ser ut som brun kanel eller kakaolignende pulver som legger seg i et lag på horisontale flater i rommet.

  Forebygging

  • Hindre at vann og fukt trenger inn i bygningskonstruksjonen, for eksempel ved å unngå tilstopping og lekkasjer i takrenner og nedløpsrør.
  • Bruk impregnert treverk på steder som er spesielt utsatt for fuktighet.
  • Ikke bruk kryprom og krypkjellere til lagring av materialer eller lignende.
  • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i kjeller og krypkjeller.

  Utbedring og reparasjon

  • Behandling er en omfattende og krevende prosess som må utføres av fagfolk.
  • Det totale skadeomfanget skal kartlegges for å oppnå effektiv bekjempelse.
  • All tilgang til fukt må stanses og alt angrepet treverk må fjernes.

  1. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

  2. Muggsopp

  Muggsopp er en gruppe hurtigvoksende mikrosopper. Muggsopp påvises gjerne ved at beboere eller brukere av lokalene påviser misfarging på vegger eller himlingsoverflater. I noen tilfeller er det ikke synlig vekst av muggsopp på overflater, men en mistenker skjult vekst av muggsopp i lukkede konstruksjoner grunnet at en kjenner en lukt eller at en har fått helseproblemer.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

  3. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.


  Les mer om fjerning og bekjempelse av råteskader

  4. Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp og kan føre til bygningsskader. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer fjerning og bekjempelse av bygningsskader