SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Veps ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Veps

  Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.

  Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.

  Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

  Behandling

  Veps

  Vepsen er i utgangspunktet ikke ett skadedyr og har sin rettmessige plass i vår fauna. Likevel kan den bli svært plagsom, og i en del tilfeller er det påkrevet med sanering.

   

  En del av bolene kan være vanskelig å komme til eller kan befinne seg i trange rom. Når bolet blir forstyrret vil vepsen automatisk forsvare seg. De kan da fly ut og angripe trusselen. Man bør derfor behandle vepsebol med forsiktighet.

  Vi har lang erfaring med sanering av vepsebol, og kan løse dette for deg.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

   

  Mer informasjon: kilde: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/veps-og-bier/stikkeveps/

   

  Stikkeveps er sosiale dyr. En dronning lever sammen med sine døtre (arbeidere) i en koloni. Kolonien dør ut i løpet av høsten, og et bol benyttes aldri om igjen. Om høsten kan stikkevepsene være plagsomme for oss mennesker når de er på jakt etter sukkerholdig næring. Både forebyggende tiltak og bekjempelse kan redusere mengden nær boliger. For å unngå stikk, må man være forsiktig ved en bekjempelse. For et fåtall personer kan et stikk være farlig.

  Kjennetegn

  De tilhører insektsgruppen årevinger (Orden Hymenoptera), også kalt veps. De har en glatt, ikke-behåret bakkropp med vekselvis svarte og gule ringer. Vingene virker smale i hvileposisjon fordi de brettes på langs. Lengden på arbeiderne hos de ulike artene av stikkeveps varierer fra 11 til 19 mm, mens dronningen er noe større. Arten geithams, som er meget sjelden i Norge, er vesentlig større.

  Dens arbeidere måler 14 til 26 mm, mens dronningen kan bli hele 35 mm lang. De forskjellige artene kan blant annet skilles på ulikt svart-gult mønster på hodet.

  Geografisk utbredelse

  I Norge er det 13 arter, inkludert geithams. Vanligst i og rundt hus er jordveps og tysk veps. De finnes over hele Norge. Insektsgruppen er også til stede i alle verdensdeler med nærmere 5000 arter totalt.

  Biologi

  Sosiale dyr

  Insektene er sosiale dyr der flere nært beslektede individer lever sammen i et samfunn, også kalt en vepsekoloni. De samarbeider om arbeidsoppgaver som larvepass, forsvar, matsamling og bygging av bolig.

  De fleste er arbeidere, som er hunner med uutviklede kjønnsorganer. Dronningen i vepsebolet er mor til alle de andre individene og den eneste som legger egg. Dronninger og arbeidere dannes av befruktede egg, mens hannene, som kalles droner, dannes av ubefruktede egg.

  Våpen

  Inne i bakkroppen til arbeiderne og dronningen finnes en brodd som er forbundet med en giftkjertel. Denne kan stikkes ut som et våpen. De kan stikke gjentatte ganger, i motsetning til bier som kun kan stikke en gang. Dronene mangler stikkbrodd.

  Koloniens utvikling gjennom et år

  På våre breddegrader er alle kolonier er ettårige, og kun unge dronninger overvintrer. Dronninger kommer fram fra vinterdvale i april. Hver dronning går i gang med å finne et passende sted for et nytt vepsbol. Nye bol bygges hvert år, og gamle brukes ikke på ny. Bolet er som oftest kuleformet og bygget av et papiraktig materiale. Dette lager vepsene av avgnagde trefibre som tygges sammen med spytt.

  Bolet kan plasseres noe forskjellig hos de ulike artene. Noen foretrekker å bygge det på fritthengende steder i busker, hule trær, innunder tak eller på loft, mens andre helst bygger bolet i hulrom i bakken, for eksempel i gamle musereir. Jordveps kan bygge bol både under og over bakken.

  Dronningen står selv for byggingen av bolet til det inneholder 10–20 sekskantede celler og er på størrelse med en valnøtt. Hun legger ett egg i hver celle og aler selv opp larvene som klekkes fra eggene. Når disse blir voksne, gjerne i begynnelsen av juni, konsentrerer dronningen seg om eggleggingen, mens de nye arbeiderne står for videre utbygging av bolet, larvestell og matsanking.

  Larvene fores hovedsakelig med fluer og andre insekter, men også med noe kjøtt fra åtsler. Voksne insekter spiser hovedsakelig sukkerholdig næring som honning, nektar, bladlusekskrementer o.a.

  Kolonien og bolet vokser gjennom sommeren. En dronning kan produsere 12 000 arbeidere på en sommer, men en arbeider lever bare i 2-3 uker. I august kan kolonien telle over to tusen voksne individer, og bolet kan være større enn en fotball.

  På sensommeren begynner arbeiderne å danne ekstra store larvekamre. Her fôrer de opp larver med ekstra mye mat. Disse blir til nye dronninger. Samtidig legger dronningen ubefruktede droneegg, og oppdrett av nye arbeidere opphører. Fra et stort bol kan det komme et hundre talls nye dronninger. Sammen med dronene flyr de ut på en bryllupsflukt der paringen foregår.

  Dronene dør raskt, mens de nyparete ungdronningene overvintrer til neste vår f.eks. i et jordhull, et hult tre, en vedstabel eller en krok på et loft. Ungdronninger vil aldri overvintre i eller benytte et gammelt bol til å anlegge en ny koloni kommende år. Et vepsebol brukes derfor kun en sesong.

  Utover høsten dør den gamle dronningen og arbeidernes arbeidsoppgaver opphører. Arbeiderne driver da hvileløst rundt en stund før de siste dør når frostnettene kommer.

  Skadeomfang

  Det er viktig å huske på at stikkevepsene i all hovedsak ikke er å regne som skadedyr, men er dyr som fyller en viktig økologisk rolle. Individene i et vepsebol fanger daglig et stort antall fluer, sommerfugllarver og andre insekter som kan være skadedyr. De spiller også en viss rolle i bestøvningen av noen plantearter når de er på jakt etter nektar.

  På sensommeren i august og september, da antallet er høyt og de er mer opptatt av å spise søtt enn å passe larver, kan de være plagsomme i og nær boliger. Noen ganger tiltrekkes det så mye veps at det blir vanskelig å sitte utendørs å spise. De er mindre innpåslitne tidligere på sommeren. Da er de mer på jakt etter kjøtt til å fore larvene med, og kan for eksempel være interessert i å forsyne seg av grillmat. Veps er potensielle smittespredere på samme måte som fluer siden de kan hente næring fra åtsler, søppeldunker og lignende.

  I noen tilfeller kan stikkeveps ødelegge frukt og bakervarer i butikker samt gjøre skade på overmoden frukt i frukthager. Som rovdyr kan stikkeveps fange honningbier som bytte, ja, til og med i sjeldne tilfeller utplyndre bikuber med et svakt forsvarsverk.

  Selv om de lager bol i hus er det ikke kjent at de kan skade konstruksjonene der.

  Vepsestikk

  Det er smertefullt, men det er sjelden farlig siden det kun avgis små mengder gift i et stikk. Likevel kan over 50 stikk være livstruende for en voksen person, men det er eksempler på at folk har overlevd 200 stikk. For alle kan være alvorlig å bli stukket i munn eller hals fordi slimhinnene der kan hovne opp og gi pustebesvær.

  Noen få mennesker kan bli svært syke av kun et stikk uansett hvor de stikkes på kroppen. Slike personer er overfølsomme for et eller flere av stoffene som inngår i giften.

  Et ukomplisert stikk kan man behandle med et smertestillende middel og et allergimiddel (antihistamin) som fås kjøpt på apotek. Får man større hevelser kan dette suppleres med et middel som inneholder kortikosteroid.

  De som er overallergiske mot stikk, bør til en hver tid i sommerhalvåret ha motgift (andrenalinsprøyte) lett tilgjengelig i lommen. Slike sprøyter fås på resept og må settes umiddelbart etter et stikk for å unngå allergisjokk (anafylaktisk sjokk). Ved allergisjokk kan man bli bevisstløs etter få minutter, og halvparten av de som ikke overlever, dør innen en halv time etter stikket.

  De senere år har én til to personer dødd hvert år i Norge som følge av allergisjokk etter stikk. Typisk historikk er en person over 50 år som har hatt økende problemer med vepsestikk opp gjennom årene. Hvis en person som stikkes blir blek, svimmel, kvalm, får kraftig utslett osv. bør man straks oppsøke lege.

  Forebygging

  Det første man kan gjøre for å unngå å få større mengder stikkeveps nær eller i sin bolig, er å forhindre at det etableres vepsebol der.

  Har man tidligere år vært plaget med at stikkeveps etablerer seg i boligen, bør man følge med om våren for å se om en vepsedronning begynner å bygge bol på loft, takutspring, luftekanaler mm. Er det åpninger utenfra inn til loft vil tetting med for eksempel netting kunne forhindre at en ven koloni etableres der.

  Det er også mye lettere å fjerne et vepsebol som er lite og har få individer enn et stort med mange veps. Tidlig lokalisering og bekjempelse er derfor fordelaktig.

  Bekjempelse

  Siden insektet er en naturlig del av vår natur, bør man kun vurdere bekjempelse i de tilfeller der vepsene er direkte sjenerende. Å bekjempe dem på seinhøsten er mindre hensiktsmessig fordi vepsebolet vil dø ut av seg selv i løpet av kort tid. Om vinteren kan et bol fjernes uten fare siden alle gjenværende vepsene er døde. Et bol vil, som nevnt over, aldri brukes på ny.

  Finn bolet, bekjemp det om kvelden/natten og beskytt deg selv

  Er det blitt plagsomt mange veps ved boligen og bekjempelse skal gjennomføres, må man finne vepsebolet og få det uskadeliggjort. For å finne ut hvor bolet er, kan man prøve å se etter hvor veps flyr til og fra, samt se etter bol på steder som takutspring, loft, under terrasser og andre hulrom.

  Bekjempelse av en koloni bør gjennomføres om kvelden eller natten når alle dyrene befinner seg i bolet. De er også mindre aggressive i mørke og ved lavere temperaturer.

  Under bekjempelsen må man beskytte seg selv med solide, heldekkende klær og hansker som vepsene ikke klarer å stikke igjennom. Det beste er å bruke birøkterdrakt som gir beskyttelse for alle kroppens deler. Alternativt kan man bruke solide regnklær med tykke klær under, tykke hansker og hatt med nett. Tett godt til i overgangene mellom de ulike klesplaggene slik at åpninger til naken hud ikke er tilgjengelig.

  Bekjempelse uten kjemikalier

  Man bør først vurdere om bekjempelsen kan gjennomføres uten kjemiske insektmidler. Er bolet fritthengende og lett tilgjengelig kan man forsiktig tre en plastpose rundt bolet, knyte posen tett igjen og legge den umiddelbart i en dypfryser. De vil dø i løpet av noen timer. En alternativ metode er å plassere en støvsugerslange nær åpningen til bolet og støvsuge opp vepser som er på vei inn og ut av bolet.

  Denne metoden krever tålmodighet siden det kan ta lang tid før alle individene har søkt seg ut. Plasser støvsugerposen i dypfryseren når fangsten er ferdig. Man kan gjerne benytte disse to nevnte metodene i kombinasjon.

  Bekjempelse med kjemikalier

  Er det vanskelig å gjøre det som nevnes over, kan man bruke et insektmiddel for flygende insekter til å uskadeliggjøre et bol. Husk på at insektmidlet også kan være skadelig for deg selv. Minimer derfor egen og andres eksponering for middelet. Les etiketten på preparatene nøye og bruk egnet verneutstyr mot kjemikaliene.

  Et fritthengende bol kan bekjempes med et kjemisk sprøytemiddel ved at man stikker hull på sidene i bolet og sprayer middelet inn i disse åpningene. Ved sprøyting nedenfra og direkte opp i inngangshullet vil giften kun nå nederste cellelag i bolet, mens vepsene kan finne alternative utganger. Ved en vellykket behandling vil vepsene dø relativt raskt, og etter ca. 30 minutter kan bolet fjernes.

  Vær imidlertid oppmerksom på at veps som har vært ute under bekjempelsen, kan være svært aggressive når de returnerer til et ødelagt eller fraværende bol. Hold derfor de nærmeste timene god avstand til stedet der bolet tidligere var. Det har i den senere tiden kommet et skum på markedet. Skummet påføres bolet og hevdes å være effektivt ved korrekt bruk.

  Er bolet mer skjult, for eksempel nede i bakken eller inni vegg, kan det være effektivt å bruke insektpulver. Påfør pulver ned i eller inn i det stedet der vepsene flyr ut og inn. Individene vil da bringe med seg pulver inn og rundt i bolet slik at alle vepsene til slutt kommer i kontakt med det og dør. Det kan være nødvendig med flere påføringer av pulver før tilstrekkelig mengde trekkes inn i bolet.

  Ved bruk av pulver skal man være ekstra varsom slik at minst mulig av stoffet trekkes inn i boligen. Vær spesielt forsiktige med å bruke pulver nær luftekanaler og åpne vinduer som leder inn til kjøkkenet, der det lett kan komme i kontakt med mat og drikke.

  Bruk av feller

  Er man plaget av insektet mens man spiser utendørs, og det er vanskelig eller uaktuelt å bekjempe vepsebolet, kan man redusere antallet veps noe ved å plassere ut flasker halvfylt med vann, litt oppvaskmiddel og lokkemiddel som syltetøy, fruktbiter, øl eller saft. Noen av vepsene vil havne ned i flaskene og drukne. I næringsmiddelbedrifter som bakerier og kjøttforretninger kan det være effektivt å bruke lysfeller med ultrafiolett lys som tiltrekker dem

  Ikke-anbefalte bekjempningstiltak

  Å prøve å stenge inne i bolet ved tetting av åpningen vil ikke fungere da vepsene raskt vil lage en ny åpning. I verste tilfelle kan den nye åpningen lede de til mer uønskede steder som stuer og soverom.

  Noen prøver å helle bensin eller andre brennbare væsker ned i vepsebol og tenne på. Dette er sjelden effektivt, dessuten farlig og frarådes på det sterkeste.

  Profesjonell hjelp

  Dersom man står overfor et stort bol med mange individer, bør det utvises spesiell forsiktighet under bekjempelsen. Er man usikker på om en selv vil klare å utføre bekjempelsen, kan bruk av en profesjonell skadedyrbekjemper være et godt alternativ.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy – ta kontakt med oss!

   

  1. Skjeggkre – sølvkre

  Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

  2. Veps

  Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.
  Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.
  Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

  3. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

  I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av Stripet borebille – Mit – Mott – Morr – Tremark

  4. Rotter og mus kan påføre betydelige skader

  Rotter og mus påfører i dag vårt samfunn betydelige skader i form av sin evne til å tilpasse seg oss mennesker og våre boliger og bygg. Når rotter og mus etablerer seg i en bolig / bygg vil skadepotensialet være stort. Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene som følge av dette. I tillegg kan rotter være smittebærere av bakterier som kan overføres mennesker.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av rotter og mus

  5. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av hussopp og råtesopp

  6. Muggsopp

  Muggsopp er en gruppe hurtigvoksende mikrosopper. Muggsopp påvises gjerne ved at beboere eller brukere av lokalene påviser misfarging på vegger eller himlingsoverflater. I noen tilfeller er det ikke synlig vekst av muggsopp på overflater, men en mistenker skjult vekst av muggsopp i lukkede konstruksjoner grunnet at en kjenner en lukt eller at en har fått helseproblemer.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av muggsopp

  7. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av råteskader

  8. Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

  Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp og kan føre til bygningsskader. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

  Les mer fjerning og bekjempelse av bygningsskader