Om Oss

Miljø og samfunn

Skadedyr og Skadesaneringsbransjen har i de senere år opplevd en grønn revolusjon.

RenTox ønsker å være en ansvarlig samfunnsbygger og arbeider for å være i fremste rekke når det gjelder:

  • Å redusere miljøpåvirkningen.
  • Å tilby ansatte, leverandører og samarbeidspartnere et sikkert, trygt og sunt arbeidsmiljø.
  • Å sikre etisk adferd
  • Å hele tiden forbedre våre prestasjoner gjennom dialog med alle samarbeidsparter.
Om Oss

RenTox er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Vi prioriterer Helse, Miljø og Sikkerhet, og vi arbeider utfra substitusjonsprinsippet –

Vi arbeider innen en utsatt bransje, og selv små feil kan føre til store konsekvenser, så forebyggende arbeider er særdeles viktig. Rutiner på fast rapportering, risikoanalyser og interne krav er en viktig del av vårt arbeid.

HMS er et prioritert satsingsområde for oss – RenTox skal være en trygg og solid arbeidsplass.