Skadedyrkontroll i Bergen

Med offentlige godkjente skadedyrteknikere utfører vi effektiv skadedyrkontroll i Bergen.

Som en internasjonal handels- og sjøfartsby er Bergen i rask vekst og har et pulserende folkeliv. I bagasjen til de mange tilreisende er det ikke bare klær, men også skadedyr. Mennesker på reise er faktisk en av de største årsakene til spredning av skadedyr i moderne tid.

Vi har utstyr og erfaring til å håndtere alle typer skadedyr på en human og miljøvennlig måte. Dette gjelder ikke minst de nye artene som har blitt introdusert for vår fauna de siste årene.

Et eksempel er skjeggkre, som første gang ble registrert i Norge i 2013. Dette dyret har gitt store utfordringer i Bergen, men vi har systemer som fjerner disse raskt og rimelig. Ved å kombinere ulike metoder for skadedyrhåndtering sørger vi for at skjeggkre ikke lenger behøver å være et problem. Skjeggkre er heller ikke alene om å være til sjenanse.

Skadedyrene vi ser mest av

Ingen dyr regnes som skadedyr, før de utgjør en skade eller en trussel om en skade. Det er imidlertid noen dyr som havner i denne situasjonen langt oftere enn andre.

Vanlige skadedyr:

 • Veggedyr
 • Rotter og mus
 • Maur
 • Kakerlakker
 • Stripet borebille
 • Duer / måker
 • Veps
 • Skjeggkre / sølvkre
 • Lagervareinsekter

Når vi utfører skadedyrkontroller i Bergen er det ofte skjeggkre, svart jordmaur, mus og rotte eller veps som går igjen. Uansett hvilke dyr som skaper problemer for deg, har vi ressursene til å fikse problemet på en effektiv måte. Spør oss gjerne om råd.

Dyr er viktige

For oss er det viktig at vi anerkjenner hvor viktige dyrene er for miljøet som omgir oss. Dyr spiller en nøkkelrolle i økosystemet og uten dem ville menneskeheten hatt store problemer.

Derfor må sanering og skadedyrbekjempelse skje på en human, miljøvennlig og effektiv måte, som setter minst mulig avtrykk i miljøet, og ikke skader faunaen utover det konkrete skadedyrangrepet.

Med moderne metoder og utstyr, kombinert med bred erfaring, kan vi med minimal eller ingen bruk av giftige preparater håndtere alle skadedyr. 

Rentox

Med våre ulike avdelinger dekker vi mesteparten av Vestlandet, Østlandet og Sørlandet.

Vi tilbyr i samarbeid med våre dyktige profesjonelle partnere en mengde tjenester innen skade og sanering:

Soppsanering

 • Kartlegging av skader – inspeksjoner – rapporter
 • Utbedring av skader påført av ekte hussopp og muggsopp
 • Prosjektledelse
 • Inneklimamåling

Skadedyrkontroll

 • Inspeksjoner
 • Bekjempelse av alle typer skadedyr
 • Serviceavtaler – forebyggende tiltak
 • Bygningsmessige tiltak – sikring av bygg mot skadedyr

Bygningsskader

 • Utbedring av skader påført av skadedyr
 • Fjerning av døde dyr fra konstruksjon
 • Tetting og sikring av bygg for å hindre skadedyr
 • Lukt/fuktsanering – montering av avfuktere
 • Tømrerarbeid, gjenoppbygging samt rehabilitering

Uansett hva slags skadedyrangrep du er utsatt for kan du overlate det til oss. Vi håndterer problemene profesjonelt og skikkelig.

Spør oss om skadedyrkontroll i Bergen.