Skadedyrkontroll i Arendal

Skadedyrkontroll beskytter virksomheter og privatpersoner i Arendal. Vi løser skadedyrproblemet med minimal eller ingen bruk av giftige preparater.

Skadedyr er et økende problem i Norge. Det milde fuktige klimaet vi har her i Arendal gir ypperlige levekår for en del av artene som ofte skaper bygningsskader og ubehag.

Vi har utviklet miljøvennlige metoder som fjerner eller forebygger skadedyrproblemet uten å belaste omgivelsene unødig.

Forebygging og bekjempelse av skadedyr

Identifisering

Det første du må gjøre for å bekjempe skadedyr er å identifisere hva slags dyr du har fått i hus. Det er slett ikke alle dyr du finner innendørs som i seg selv er et skadedyr.

Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse, ettersom dette er en utendørslevende art som tilfeldigvis har forvillet seg innendørs. Derfor vil den raskt dø av seg selv. Kommer du derimot over tysk kakerlakk skal denne arten bekjempes.

Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags art man finner, og derfor kan vi hjelpe deg med å identifisere om du har et skadedyrproblem, og eventuelt i hvilket omfang det forekommer.

Skadedyrkontroll og bekjempelse

Dersom du er utsatt for et skadedyrangrep kan vi fjerne dette problemet for deg. Vi bruker miljøvennlige og effektive metoder og utstyr for å fjerne skadedyr. På den måten setter vi et minimalt avtrykk på omgivelsene og ivaretar bomiljø og fauna.

Våre skadedyrteknikere har offentlig godkjenning og lang erfaring med håndtering av uønskede dyr.

Det beste er selvfølgelig om man ikke blir utsatt for et skadedyrangrep i det hele tatt. For å unngå det, bør man forebygge.

Forebygging

Vi har service og vedlikeholdsavtaler som går ut på at vi jevnlig kontrollerer for problemer som skadedyr og soppskader. På den måten kan vi ligge i forkant av problemet og forebygge økonomisk belastende skader.

Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige inspeksjoner etter behov og utformer en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer kontrollen og tilstand på bygget. Her vil også tiltak til ytterligere sikring eller bekjempelse formidles, dersom det oppstår behov for det.

Hvorfor Rentox?

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, er vi opptatt av å ta vare på miljøet og være en ansvarlig samfunnsbygger. Ved å bruke minst mulig giftige preparater, kan vi redusere miljøpåvirkningen og tilby ansatte, leverandører og kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø.

Fra vår avdeling i Arendal kan vi raskt rykke ut til skadedyrkontroll i hele nærområdet. Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som ofte fører til problemer her, og kan kjapt gjøre tiltak som sikrer eiendom, verdier og helse.

Kontakt oss for skadedyrkontroll i Arendal