Skadedyrkontroll i Bærum

Med skadedyrkontroll og skreddersydde løsninger beskytter våre autoriserte skadedyrbekjempere bygginger og folk i Bærum.

Har du mistanke om skadedyr?

Det kan ofte være vanskelig å identifisere hvilke skadedyr man har fått, og i mange tilfeller er man usikker på om det faktisk er skadedyr i det hele tatt.

Før du kontakter oss er det noen ting du kan gjøre selv, for å vurdere om huset ditt er under angrep.

1. Fornemmelse

Ja det er faktisk følelsen av at noe ikke er i orden, som kanskje først tipser deg om et skadedyr, – eller soppangrep. Endringer i omgivelsene er gjerne små i begynnelsen, så sanseapparatet oppdager det før hjernen klarer å identifisere hva som er galt

2. Nesen

Plutselige endringer i lukt er alltid et faresignal. Fukt, sopp og enkelte skadedyr kan endre lukten i huset. Et musereir vil for eksempel avgi en lukt som minner om ammoniakk, og enkelte sopper gir fra seg en distinkt mugglukt. 

3. Ørene

Hører du krafsing fra vegger eller tak er dette som oftest rotter eller mus. Hører du derimot en lyd som minner om en slags tikking i taket, kan det være et vepsebol. Nye lyder i huset som gjentas over tid bør alltid sjekkes ut.

4. Øyne

Det som er enklest å oppdage er de tingene vi kan se at ikke er i orden. Ser du hull eller buler i treverket, er dette et tegn på at du har fått et av de små skadedyrene, som stripet borebille eller husbukk. Ikke la deg lure av størrelsen, for selv de små kan gjøre store skader på husets bærende konstruksjon.

Pulver, misfarginger og sprekkdannelser er alle typiske indikatorer på en eller annen form for angrep. Oppdager du noe av det vi har skrevet over, bør du kontakte oss for å få utført en skadedyrkontroll før problemet blir for stort.

Utføre skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll utføres av våre sertifiserte og offentlig godkjente skadedyrbekjempere. Selv om man skadedyr er uønsket i hus og hjem, er det viktig å huske på at dyrene også hører naturlig hjemme i vår fauna, og har viktige funksjoner der.

Derfor skal man aldri gyve løs med giftige preparater på egenhånd, men la fagfolk ta seg av jobben.

Med miljøet i fokus

Fordi vi har et lang erfaring og holder oss oppdaterte på moderne bekjempelsesmetoder, kan vi utføre skadedyrbekjempelse med svært lite bruk av giftige preparater. På den måten ivaretar vi boligen og det omkringliggende miljøet når vi fjerner skadedyr.

Vi tilbyr ikke bare engangsbekjempelse, men også service og vedlikeholdsavtaler slik at man kan ligge i forkant av problemet. Offentlige etater, borettslag og bedrifter nyter godt av denne ordningen, ettersom vi får slått ned eventuelle problemer før de blir økonomisk belastende.

Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige inspeksjoner avhengig av behovet på hver enkelt lokasjon. Intervallene pleier å være fra 1-2 ganger i året, og opp til månedlig basis. Etter hver kontroll leveres det en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer selve kontrollen, tilstand på bygget og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse.

Rentox er din lokale spesialist på skadedyrkontroll i Bærum