Skadedyrkontroll i Oslo

Med skadedyrkontroll og skreddersydde løsninger beskytter vi mennesker, boliger og bedrifter i Oslo.

I Oslo bor mange mennesker relativt tett, og det er en by i voldsom vekst. Dette gir et godt livsgrunnlag for en rekke ulike skadedyr.

Et av dyrene som har hatt en ekstrem vekst i byen de siste årene er skjeggkre.

Bekjempe skjeggkre

Skjeggkre er et vingeløst insekt, som er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre.

Disse er relativt nye i Norge ettersom de første funnene ble gjort i 2013. Skjeggkre ble først oppdaget i Sør-Afrika, men de spres nå i enorm fart i hele Europa.

Hvilke skader utgjør skjeggkre?

Heldigvis utgjør disse dyrene liten trussel for verdier og helse. Vi kaller dem allikevel skadedyr ettersom de virker sjenerende og er uønskede i bomiljøet. Tøy av bomull, lin eller andre plantebaserte materialer kan få skader dersom skjeggkre får etablere seg fritt, så det bør uansett gjøres tiltak dersom du har fått disse i hus.

Kontroll og bekjempelse

Det er svært vanskelig å bli kvitt skjeggkre dersom man ikke har riktig utstyr og kompetanse. Når dette gjøre riktig, er det imidlertid relativt rimelig å få dette gjort effektivt. Vi bruker IPM (Integrated Pest Management) hvor flere ulike bekjempingsmetoder virker sammen for å løse problemet. Hver enkelt sanering må tilpasses omfang og miljøet skjeggkreet lever i. Hovedelementet i en bekjemping er normalt forgiftet åte, som suppleres av limfeller og temperatur og miljøendringer.

Skadedyrkontroll i Oslo

Det er ikke bare skjeggkre som er et problem i Oslo. Alle dyrene man finner i resten av landet finnes også her.

Vi har service og vedlikeholdsavtaler for sameier, bedrifter, private og offentlige etater slik at man kan ligge i forkant av problemene. På den måten reduseres faren for tap av verdier og strukturelle skader betraktelig.

Våre godkjente teknikere utfører inspeksjoner fra 2 til 12 ganger i året, tilpasset behovet i hvert enkelt tilfelle. Det utformes og leveres en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer selve kontrollen, tilstand på bygget, og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse, etter hver enkelt inspeksjon.

Rentox

Det er viktig at skadedyrkontroll utøves skånsomt og sikkert for både mennesker, bygninger og dyreliv. Derfor velger vi alltid metoder som ikke innebærer giftstoffer når dette er mulig.

Med moderne utstyr og høy kompetanse eliminerer våre offentlig godkjente skadedyrkontrollører alle skadedyrproblemer du måtte ha.

Dersom du har fått, eller tror du har fått skadedyr, bør du kontakte oss for å utføre skadedyrkontroll i Oslo