Skadedyrkontroll i Kristiansand

Skadedyrkontroll er viktig for å unngå at skadedyr blir opphav til helseproblemer eller ødelegger gjenstander. Vi sikrer Kristiansand

Når du tegner en skadedyravtale med Rentox holder vi eiendommen fri for skadedyr med forebyggende tiltak. Med lang erfaring og offentlig godkjente skadedyrkontrollører, inspiserer vi eiendom og bygningsmasse med behovstilpassede intervaller. 

Bekjempelse av skadedyr

Kristiansand har et relativt mildt klima og høy fuktighet store deler av året. Dette gir gode livsforhold for en del skadedyr som man ikke ønsker å ha i hus og andre bygninger.

For at et dyr skal anses å være et skadedyr må det foreligge en skade, eller en trussel om skade, ved at dyret befinner seg på et bestemt område. Noen dyr kan bære smitte, mens andre kan svekke konstruksjoners bæreevne.

Uansett hva slags skadedyr du er utsatt for, har vi både utstyr og kompetanse til å fjerne problemet.

Har jeg fått skadedyr?

Det kan av og til være vanskelig å vite helt sikkert om man faktisk er utsatt for skadedyr. I mange tilfeller vil det første tegnet være at man nærmest bare føler at det er noe som ikke stemmer helt.

Tegn på skadedyr kan være:

  • Krafsing i vegger og tak – Kan være tegn på mus og rotter.
  • Lort og ekskrementer – Synlig lort forteller at et dyr har vært til stede.
  • Endret lukt – Musereir gir eksempelvis lukt som minner om ammoniakk.
  • Gnageskader – Synlige skader på treverk og tekstiler.
  • Levende eller døde insekter – Teppebiller eller tekstilmøll samles ofte i vindusåpninger.

Selv om man gjerne ser etter tegn på skadedyr, kan det være viktig å merke seg at skadedyrene i seg selv også kan være tegn på at noe annet ikke er i orden.

Har du for eksempel mange sølvkre, skrukketroll, borebiller eller stokkmaur i huset, er dette gjerne et tegn på at huset har en fuktskade. Sølvkre livnærer seg gjerne av muggsopp, så man bør sjekke grundigere dersom man opplever mange av disse.

Duer som oppholder seg på taket kan være et tegn på at taket ikke er tett og at det finnes en vei inn. Dette er spesielt et problem i bygårder og i næringsbygg. Dersom duene kommer inn på loftet vil de grise til, legge igjen etsende avføring og i verste fall spre sykdom.

Når vi kontrollerer for skadedyr utarbeider vi en rapport som beskriver arter, omfang, tilstand på bygget, og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse.

Skadedyrkontroll og miljø

FNs naturpanel sier at ca. 2000 arter er utrydningstruet i Norge. Noe av årsaken er at nye arter har kommet inn i faunaen og presser ut andre arter. Et eksempel er skjeggkre som dukket opp i 2013.

Det er med stor respekt for artsmangfold og fauna at vi sikrer bygninger, verdier og menneskers helse. Derfor bruker vi så skånsomme metoder som mulig når vi fjerner skadedyr, med minimal eller ingen bruk av giftige preparater.

Spør oss om trygg skadedyrkontroll i Kristiansand