Skadedyrkontroll i Kristiansand

Skadedyrkontroll er viktig for å unngå at skadedyr blir opphav til helseproblemer eller ødelegger gjenstander. Vi sikrer Kristiansand

Når du tegner en skadedyravtale med Rentox holder vi eiendommen fri for skadedyr med forebyggende tiltak. Med lang erfaring og offentlig godkjente skadedyrkontrollører, inspiserer vi eiendom og bygningsmasse med behovstilpassede intervaller. 

Bekjempelse av skadedyr

Kristiansand har et relativt mildt klima og høy fuktighet store deler av året. Dette gir gode livsforhold for en del skadedyr som man ikke ønsker å ha i hus og andre bygninger.

For at et dyr skal anses å være et skadedyr må det foreligge en skade, eller en trussel om skade, ved at dyret befinner seg på et bestemt område. Noen dyr kan bære smitte, mens andre kan svekke konstruksjoners bæreevne.

Uansett hva slags skadedyr du er utsatt for, har vi både utstyr og kompetanse til å fjerne problemet.

Har jeg fått skadedyr?

Det kan av og til være vanskelig å vite helt sikkert om man faktisk er utsatt for skadedyr. I mange tilfeller vil det første tegnet være at man nærmest bare føler at det er noe som ikke stemmer helt.

Tegn på skadedyr kan være:

  • Krafsing i vegger og tak – Kan være tegn på mus og rotter.
  • Lort og ekskrementer – Synlig lort forteller at et dyr har vært til stede.
  • Endret lukt – Musereir gir eksempelvis lukt som minner om ammoniakk.
  • Gnageskader – Synlige skader på treverk og tekstiler.
  • Levende eller døde insekter – Teppebiller eller tekstilmøll samles ofte i vindusåpninger.

Selv om man gjerne ser etter tegn på skadedyr, kan det være viktig å merke seg at skadedyrene i seg selv også kan være tegn på at noe annet ikke er i orden.

Har du for eksempel mange sølvkre, skrukketroll, borebiller eller stokkmaur i huset, er dette gjerne et tegn på at huset har en fuktskade. Sølvkre livnærer seg gjerne av muggsopp, så man bør sjekke grundigere dersom man opplever mange av disse.

Duer som oppholder seg på taket kan være et tegn på at taket ikke er tett og at det finnes en vei inn. Dette er spesielt et problem i bygårder og i næringsbygg. Dersom duene kommer inn på loftet vil de grise til, legge igjen etsende avføring og i verste fall spre sykdom.

Når vi kontrollerer for skadedyr utarbeider vi en rapport som beskriver arter, omfang, tilstand på bygget, og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse.

Skadedyrkontroll og miljø

FNs naturpanel sier at ca. 2000 arter er utrydningstruet i Norge. Noe av årsaken er at nye arter har kommet inn i faunaen og presser ut andre arter. Et eksempel er skjeggkre som dukket opp i 2013.

Det er med stor respekt for artsmangfold og fauna at vi sikrer bygninger, verdier og menneskers helse. Derfor bruker vi så skånsomme metoder som mulig når vi fjerner skadedyr, med minimal eller ingen bruk av giftige preparater.

Spør oss om trygg skadedyrkontroll i Kristiansand

1. Skjeggkre – sølvkre

Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

2. Veps

Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.
Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.
Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

3. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

Les mer om fjerning og bekjempelse av Stripet borebille – Mit – Mott – Morr – Tremark

4. Rotter og mus kan påføre betydelige skader

Rotter og mus påfører i dag vårt samfunn betydelige skader i form av sin evne til å tilpasse seg oss mennesker og våre boliger og bygg. Når rotter og mus etablerer seg i en bolig / bygg vil skadepotensialet være stort. Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene som følge av dette. I tillegg kan rotter være smittebærere av bakterier som kan overføres mennesker.

Les mer om fjerning og bekjempelse av rotter og mus