Skadedyrkontroll i Bergen

Med offentlige godkjente skadedyrteknikere utfører vi effektiv skadedyrkontroll i Bergen.

Som en internasjonal handels- og sjøfartsby er Bergen i rask vekst og har et pulserende folkeliv. I bagasjen til de mange tilreisende er det ikke bare klær, men også skadedyr. Mennesker på reise er faktisk en av de største årsakene til spredning av skadedyr i moderne tid.

Vi har utstyr og erfaring til å håndtere alle typer skadedyr på en human og miljøvennlig måte. Dette gjelder ikke minst de nye artene som har blitt introdusert for vår fauna de siste årene.

Et eksempel er skjeggkre, som første gang ble registrert i Norge i 2013. Dette dyret har gitt store utfordringer i Bergen, men vi har systemer som fjerner disse raskt og rimelig. Ved å kombinere ulike metoder for skadedyrhåndtering sørger vi for at skjeggkre ikke lenger behøver å være et problem. Skjeggkre er heller ikke alene om å være til sjenanse.

Skadedyrene vi ser mest av

Ingen dyr regnes som skadedyr, før de utgjør en skade eller en trussel om en skade. Det er imidlertid noen dyr som havner i denne situasjonen langt oftere enn andre.

Vanlige skadedyr:

 • Veggedyr
 • Rotter og mus
 • Maur
 • Kakerlakker
 • Stripet borebille
 • Duer / måker
 • Veps
 • Skjeggkre / sølvkre
 • Lagervareinsekter

Når vi utfører skadedyrkontroller i Bergen er det ofte skjeggkre, svart jordmaur, mus og rotte eller veps som går igjen. Uansett hvilke dyr som skaper problemer for deg, har vi ressursene til å fikse problemet på en effektiv måte. Spør oss gjerne om råd.

Dyr er viktige

For oss er det viktig at vi anerkjenner hvor viktige dyrene er for miljøet som omgir oss. Dyr spiller en nøkkelrolle i økosystemet og uten dem ville menneskeheten hatt store problemer.

Derfor må sanering og skadedyrbekjempelse skje på en human, miljøvennlig og effektiv måte, som setter minst mulig avtrykk i miljøet, og ikke skader faunaen utover det konkrete skadedyrangrepet.

Med moderne metoder og utstyr, kombinert med bred erfaring, kan vi med minimal eller ingen bruk av giftige preparater håndtere alle skadedyr. 

Rentox

Med våre ulike avdelinger dekker vi mesteparten av Vestlandet, Østlandet og Sørlandet.

Vi tilbyr i samarbeid med våre dyktige profesjonelle partnere en mengde tjenester innen skade og sanering:

Soppsanering

 • Kartlegging av skader – inspeksjoner – rapporter
 • Utbedring av skader påført av ekte hussopp og muggsopp
 • Prosjektledelse
 • Inneklimamåling

Skadedyrkontroll

 • Inspeksjoner
 • Bekjempelse av alle typer skadedyr
 • Serviceavtaler – forebyggende tiltak
 • Bygningsmessige tiltak – sikring av bygg mot skadedyr

Bygningsskader

 • Utbedring av skader påført av skadedyr
 • Fjerning av døde dyr fra konstruksjon
 • Tetting og sikring av bygg for å hindre skadedyr
 • Lukt/fuktsanering – montering av avfuktere
 • Tømrerarbeid, gjenoppbygging samt rehabilitering

Uansett hva slags skadedyrangrep du er utsatt for kan du overlate det til oss. Vi håndterer problemene profesjonelt og skikkelig.

Spør oss om skadedyrkontroll i Bergen.

1. Skjeggkre – sølvkre

Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

2. Veps

Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.
Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.
Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

3. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

Les mer om fjerning og bekjempelse av Stripet borebille – Mit – Mott – Morr – Tremark

4. Rotter og mus kan påføre betydelige skader

Rotter og mus påfører i dag vårt samfunn betydelige skader i form av sin evne til å tilpasse seg oss mennesker og våre boliger og bygg. Når rotter og mus etablerer seg i en bolig / bygg vil skadepotensialet være stort. Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene som følge av dette. I tillegg kan rotter være smittebærere av bakterier som kan overføres mennesker.

Les mer om fjerning og bekjempelse av rotter og mus