Skadedyrkontroll i Arendal

Skadedyrkontroll beskytter virksomheter og privatpersoner i Arendal. Vi løser skadedyrproblemet med minimal eller ingen bruk av giftige preparater.

Skadedyr er et økende problem i Norge. Det milde fuktige klimaet vi har her i Arendal gir ypperlige levekår for en del av artene som ofte skaper bygningsskader og ubehag.

Vi har utviklet miljøvennlige metoder som fjerner eller forebygger skadedyrproblemet uten å belaste omgivelsene unødig.

Forebygging og bekjempelse av skadedyr

Identifisering

Det første du må gjøre for å bekjempe skadedyr er å identifisere hva slags dyr du har fått i hus. Det er slett ikke alle dyr du finner innendørs som i seg selv er et skadedyr.

Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk i huset, skal du ikke sette i gang skadedyrbekjempelse, ettersom dette er en utendørslevende art som tilfeldigvis har forvillet seg innendørs. Derfor vil den raskt dø av seg selv. Kommer du derimot over tysk kakerlakk skal denne arten bekjempes.

Det kan være veldig vanskelig å vite hva slags art man finner, og derfor kan vi hjelpe deg med å identifisere om du har et skadedyrproblem, og eventuelt i hvilket omfang det forekommer.

Skadedyrkontroll og bekjempelse

Dersom du er utsatt for et skadedyrangrep kan vi fjerne dette problemet for deg. Vi bruker miljøvennlige og effektive metoder og utstyr for å fjerne skadedyr. På den måten setter vi et minimalt avtrykk på omgivelsene og ivaretar bomiljø og fauna.

Våre skadedyrteknikere har offentlig godkjenning og lang erfaring med håndtering av uønskede dyr.

Det beste er selvfølgelig om man ikke blir utsatt for et skadedyrangrep i det hele tatt. For å unngå det, bør man forebygge.

Forebygging

Vi har service og vedlikeholdsavtaler som går ut på at vi jevnlig kontrollerer for problemer som skadedyr og soppskader. På den måten kan vi ligge i forkant av problemet og forebygge økonomisk belastende skader.

Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige inspeksjoner etter behov og utformer en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer kontrollen og tilstand på bygget. Her vil også tiltak til ytterligere sikring eller bekjempelse formidles, dersom det oppstår behov for det.

Hvorfor Rentox?

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, er vi opptatt av å ta vare på miljøet og være en ansvarlig samfunnsbygger. Ved å bruke minst mulig giftige preparater, kan vi redusere miljøpåvirkningen og tilby ansatte, leverandører og kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø.

Fra vår avdeling i Arendal kan vi raskt rykke ut til skadedyrkontroll i hele nærområdet. Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som ofte fører til problemer her, og kan kjapt gjøre tiltak som sikrer eiendom, verdier og helse.

Kontakt oss for skadedyrkontroll i Arendal

1. Skjeggkre – sølvkre

Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

2. Veps

Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.
Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.
Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

3. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

Les mer om fjerning og bekjempelse av Stripet borebille – Mit – Mott – Morr – Tremark

4. Rotter og mus kan påføre betydelige skader

Rotter og mus påfører i dag vårt samfunn betydelige skader i form av sin evne til å tilpasse seg oss mennesker og våre boliger og bygg. Når rotter og mus etablerer seg i en bolig / bygg vil skadepotensialet være stort. Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene som følge av dette. I tillegg kan rotter være smittebærere av bakterier som kan overføres mennesker.

Les mer om fjerning og bekjempelse av rotter og mus