Unngå råteskader: Slik tar du vårsjekken av huset

Unngå råteskader: Slik tar du vårsjekken av huset

KAN GJØRE STOR SKADE: Av råtesopper som angriper boligen er ekte hussopp den verste og den som kan gjøre størst skade på bygningen. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Del denne saken

Boligen trenger jevnlig tilsyn for å hindre utvikling av skader. – Jo raskere råteskader og insekter oppdages, jo mindre kostbart blir det. En rask vårsjekk kan spare deg for tusenvis av kroner, sier Øyvind Magerøy, fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

En stor andel av råtesakene hos Norsk Hussopp Forsikring, er skader som har utviklet seg over tid og som kunne vært oppdaget tidligere. 

– Hvis du bruker en halvtime på å gå over huset en gang i året, kan det spare deg for tusenvis av kroner, sier Magerøy.

Yttervegg og tak utsatt for råteskader
Skadestatistikken fra Norsk Hussopp Forsikring viser at det meldes om flest råteskader utvendig, i yttervegg og yttertakkonstruksjon.

– Skadene kommer når det blir hull i byggets «regnfrakk», den utvendige beskyttelsen bygget har mot regn og fukt. Det kommer typisk av vinterens frost og temperatursvingninger, når takrenner sprenges i stykker av kulda, eller det blir åpninger rundt beslag ved piper eller luftekanaler, sier Øyvind Magerøy.

– Hvis vannet får lov til å trenge inn over tid uten at skaden blir oppdaget, kan det bli svært kostbart å reparere skadene, advarer han.

Størst risiko i overganger
For både tak og vegger er det viktig å sjekke overgangene, slik som ved vinduer, dører, gjennomføringer på tak ved pipe, ventiler og annet. Disse bryter tettesjiktet, som kledning, takstein, vindsperrer og undertak. Dermed må overgangene være korrekt utført og i god stand.

– Der tak- eller veggflater brytes, er det økt risiko for fuktinntrengning og påfølgende råteskader, sier Magerøy.

Slike skader kan oppdages ved visuell befaring av huset utvendig, samt en kikk på loftet.

Fukt over tid gir råte
Av alle råteskadene Norsk Hussopp Forsikring får inn, er det råteskader i bjelkelag som topper statistikken.

– Det er først når treverket i bjelkelaget har vært utsatt for fukt over lang tid det oppstår råteskader. Råteskadene i bjelkelag er ofte dyre å utbedre fordi det er bærende konstruksjon, og håndverkere må inn med større forbedringer og et mer omfattende arbeid siden dette ofte er skjult under andre materialer, sier Magerøy.

Slik sjekker du huset utvendig

Gå over kledningen:
• Er kledningen tett? Det skal ikke være åpninger, sprekker eller lignende.
• Buler og bobler kan være tegn på fukt og råteskade.
• Se og kjenn om det er malt, tørt og fast i underkant av kledningen.
• Stikk en spiss gjenstand skrått inn under kledningen for å sjekke at bunnsvillen (bjelken lagt på grunnmuren) er fast.

Undersøk taket:
• Sjekk at takpappen ikke er skadet.
• Undersøk at takstein er hele og uten skader, og at det ikke er sprekker eller åpninger inn. Skadet stein må skiftes fortløpende. Sjekk samtidig undertaket for skader.
• Mose og vekst på tak bør fjernes.
• Sjekk at beslag er tett og helt.
• Det er viktig å være klar over tekkingens antatte levealder, normalt tåler en takpapp/shingel cirka 30 år, takstein rundt 75 år, og betongstein 50 år.

Vindu, dør og inngangsparti:
• Kontroller vannbrett over og under vinduer og dører. Sjekk at det er fall utover, dryppkant på minimum 6 mm, og at det ikke kommer vann inn bak beslag.
• Hvis trappen, inngangspartiet, balkongen, terrassen eller lignende er bygget tett opptil kledning, bør dette kontrolleres ekstra nøye.

Kilde: