Skadedyrkontroll i Oslo

SEND HENVENDELSE

Ønsker du at vi kontakter deg angående Skadedyrkontroll i Oslo ?

Våre nedslagsfelt er Vestland, Bergen, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, Øygarden, Askøy, Sotra, Alver, Os, Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger og Osterøy.

Ta kontakt med oss.  Skadedyrkontroll i Oslo

  Med skadedyrkontroll og skreddersydde løsninger beskytter vi mennesker, boliger og bedrifter i Oslo.

  I Oslo bor mange mennesker relativt tett, og det er en by i voldsom vekst. Dette gir et godt livsgrunnlag for en rekke ulike skadedyr.

  Et av dyrene som har hatt en ekstrem vekst i byen de siste årene er skjeggkre.

  Bekjempe skjeggkre

  Skjeggkre er et vingeløst insekt, som er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre.

  Disse er relativt nye i Norge ettersom de første funnene ble gjort i 2013. Skjeggkre ble først oppdaget i Sør-Afrika, men de spres nå i enorm fart i hele Europa.

  Hvilke skader utgjør skjeggkre?

  Heldigvis utgjør disse dyrene liten trussel for verdier og helse. Vi kaller dem allikevel skadedyr ettersom de virker sjenerende og er uønskede i bomiljøet. Tøy av bomull, lin eller andre plantebaserte materialer kan få skader dersom skjeggkre får etablere seg fritt, så det bør uansett gjøres tiltak dersom du har fått disse i hus.

  Kontroll og bekjempelse

  Det er svært vanskelig å bli kvitt skjeggkre dersom man ikke har riktig utstyr og kompetanse. Når dette gjøre riktig, er det imidlertid relativt rimelig å få dette gjort effektivt. Vi bruker IPM (Integrated Pest Management) hvor flere ulike bekjempingsmetoder virker sammen for å løse problemet. Hver enkelt sanering må tilpasses omfang og miljøet skjeggkreet lever i. Hovedelementet i en bekjemping er normalt forgiftet åte, som suppleres av limfeller og temperatur og miljøendringer.

  Skadedyrkontroll i Oslo

  Det er ikke bare skjeggkre som er et problem i Oslo. Alle dyrene man finner i resten av landet finnes også her.

  Vi har service og vedlikeholdsavtaler for sameier, bedrifter, private og offentlige etater slik at man kan ligge i forkant av problemene. På den måten reduseres faren for tap av verdier og strukturelle skader betraktelig.

  Våre godkjente teknikere utfører inspeksjoner fra 2 til 12 ganger i året, tilpasset behovet i hvert enkelt tilfelle. Det utformes og leveres en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer selve kontrollen, tilstand på bygget, og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse, etter hver enkelt inspeksjon.

  Rentox

  Det er viktig at skadedyrkontroll utøves skånsomt og sikkert for både mennesker, bygninger og dyreliv. Derfor velger vi alltid metoder som ikke innebærer giftstoffer når dette er mulig.

  Med moderne utstyr og høy kompetanse eliminerer våre offentlig godkjente skadedyrkontrollører alle skadedyrproblemer du måtte ha.

  Dersom du har fått, eller tror du har fått skadedyr, bør du kontakte oss for å utføre skadedyrkontroll i Oslo

   

  1. Skjeggkre – sølvkre

  Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

  Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

  2. Veps

  Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.
  Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.
  Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

  3. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

  I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av Stripet borebille – Mit – Mott – Morr – Tremark

  4. Rotter og mus kan påføre betydelige skader

  Rotter og mus påfører i dag vårt samfunn betydelige skader i form av sin evne til å tilpasse seg oss mennesker og våre boliger og bygg. Når rotter og mus etablerer seg i en bolig / bygg vil skadepotensialet være stort. Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene som følge av dette. I tillegg kan rotter være smittebærere av bakterier som kan overføres mennesker.

  Les mer om fjerning og bekjempelse av rotter og mus