Slik tar du vårsjekken – Sjekkliste for å unngå dyre råteskader

Slik tar du vårsjekken - Sjekkliste for å unngå dyre råteskader

Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Del denne saken

Huset trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold for å hindre utvikling av skader. Jo tidligere råteskader og insekter oppdages, jo mindre kostbart blir det. En rask vårsjekk av huset kan spare deg for tusenvis av kroner og mye hodebry, forteller fagsjefen i Norsk Hussopp Forsikring. 


Fukt over tid gir kostbare råteskader
Råteskader kan være svært kostbart å bli kvitt. For å unngå ubehagelige overraskelser, er det mange forebyggende tiltak som bør gjøres minimum en gang hvert år. 


– Våren er et fint tidspunkt å gjennomføre en sjekk. Som huseier har man selv ansvaret for vedlikehold, men heldigvis er det enkle grep som kan spare deg for store kostnader, forteller Øyvind Magerøy som er takstmann og fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring. 


Yttervegg og tak utsatt for råteskader
Ved å kontrollere og vedlikeholdet husets «klimaskjold», altså husets ytre som består av kledning, murverk, beslag, taktekking, vinduer og dører, kan man avverge råteskader.


– Skadene kommer når det blir hull i byggets «regnfrakk», den utvendige beskyttelsen bygget har mot regn og fukt. Det kommer typisk av vinterens frost og temperatursvingninger, når taknedløp sprenges i stykker av is, eller det blir åpninger rundt beslag ved piper eller luftekanaler, sier Øyvind Magerøy.


Utvendige råteskader i yttervegg og yttertakkonstruksjon er vanlige skader.
– Hvis vannet får lov til å trenge inn over tid uten at skaden blir oppdaget kan det bli svært kostbart å reparere skadene, advarer han.

For både tak og vegger er det viktig å sjekke overgangene, slik som ved vinduer, dører, gjennomføringer på tak ved pipe, ventiler og annet. Disse bryter tettesjikt som kledning, takstein, vindsperrer og undertak. Dermed må overgangene være korrekt utført og i god stand.


– Der tak- eller veggflater brytes, er det økt risiko for fuktinntrengning og påfølgende råteskader. Slike skader kan oppdages ved visuell befaring av huset utvendig, samt en kikk på loftet, sier Magerøy.

Løs murpuss og malingsflak er illevarslende tegn
Hvis murpuss har begynt å falle av er det et tydelig tegn på fuktopptrekk, som igjen tyder på at det kan være fuktskade.


– Maling som flasser av har ofte samme årsak. Diffusjonsåpen murmaling vil kunne være en løsning for flassingen, men fuktproblemet forsvinner ikke av den grunn. Og hvis malingen flasser mister muren sine vannavisende egenskaper som malingen gir, sier Magerøy.


Sjekk også kledningen på ytterveggene. Bobler eller bølger i malingen kan være tegn på fuktskader.

– Ser du malingsbobler bør du sjekke det med en gang. Bruk gjerne en kniv for å kontrollere om materialene har fasthet. Omtrent som når du sjekker om potetene er ferdig kokt. Fjern bobla og se hva som er under. Føles materialene myke med kniven, kan du stikke inn og vri lett. Treverket skal være litt tøyelig og fast, sier Magerøy.

Han sammenligner det med en helsesjekk. Først gjennomføres en visuell kontroll, og ved mistanke om skader tas en fysisk stikkprøve.

– Ikke vær redd for å ødelegge ved å stikke i veggen. Å ignorere illevarslende tegn er mye verre. Ser det bra ut på innsiden av bobla, er det bare å male over. Er det råte, er det best å fikse det før skadene blir enda mer omfattende.

Kjeller og loft er spesielt utsatt
Fuktige kjellere er et vanlig problem og kan føre til kostbare råteskader. Lukter du den typiske kjellerlukten er denne forårsaket av fukt og bør undersøkes nærmere. 


– Kalde kjellere er spesielt utsatt for kondens på varme sommerdager når man slipper inn varm og fuktig uteluft.

Krypkjellere er spesielt utsatte steder for råte- og muggskader. Har du en krypkjeller bør du gå ned og sjekke om det er mugg eller andre tegn på skader grunnet høy luftfuktighet.

– Når varm og fuktig luft rundt bygningen siver ned i den kjølige kjelleren eller krypkjelleren, blir det kondens på overflatene. Det bør derfor gjennomføres kontroller på sommerhalvåret. Gå ned med lommelykt og se litt rundt. Er det tegn på fukt- eller muggskader, bør det gjøres tiltak før skadene tiltar i omfang, sier Magerøy


Han tipser om at man kan sette inn en avfukter, og legge ut en aldringsbestandig plastfolie på grunnen i krypkjellere.

– Vann fordamper hele tiden fra grunnen, så man bør hindre denne fuktigheten fra å bygge seg opp i krypkjelleren.

Kjøkken og bad er kilder til fukt
Fukt er hovedårsaken til utvikling av råtesopper og påfølgende skader. Luftsutskifting er et av de beste virkemidlene mot fukt og det er viktig å sørge for tilstrekkelig ventilasjon i alle rom samt regelmessig utlufting. Hvor raskt en råteskade utvikler seg er avhengig av fukttilgang, temperatur og type råtesopp.

– Luftutskifting er det beste middelet mot fukt. Det er viktig å sørge for at avtrekk og ventiler er åpne og rene. Har man en bygning med dårlig ventilasjon, må man sørge for regelmessig utlufting, helst med daglige gjennomtrekk, anbefaler fagsjefen i Norsk Hussopp Forsikring.

Kondens kan være en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer godt nok. Derfor bør vedvarende kondens undersøkes nærmere. Lekkasjer bak vasker og benker er andre kilder til fuktproblemer.

– Kontroller at rør og avløp ikke lekker, og se etter lekkasjemerker fra avløpet eller kondensvann. 

Ødelagte fuger, sprukne fliser og buler under parkett og gulvbelegg kan være tegn på en fuktskade, forklarer Magerøy.

Uavhengig av om man bor i et nytt eller gammelt bygg bør loftet sjekkes regelmessig for å unngå ubehagelige overraskelser.

– Oppdager du misfarging, for eksempel i plater i taket, kan dette komme fra en lekkasje fra tettesjikt eller kondensering på kalde loftsflater. Sjekk at taket er tett og at eventuelle loftsvinduer er tette, det samme gjelde rørgjennomføringer. Om fuktproblemene skyldes kondensering, bør en fagperson kontaktes, anbefaler råte- og skadedyreksperten.

Slik sjekker du huset utvendig
Norsk Hussopp Forsikring har følgende anbefalinger for den årlige vårsjekken.

Vurder tilstanden til kledningen:

Undersøk taket:

Vindu, dør og inngangsparti:

Slik sjekker du huset innvendig

Kilde: