Skadedyr i Bærum

Skadedyr i Bærum

Med profesjonelle og offentlig godkjente skadedyrteknikere bistår vi deg med dine utfordringer med skadedyr i Bærum.

Bærum kommune er en del av Viken fylke, tett på Oslo.
RenTox har teknikere bosatt i Bærum og Oslo.
Vi har god oversikt over hvilke skadedyr som fører til problemer i Viken og Oslo med vår lokalkunnskap.

Mange av de samme utfordringene med skadedyr vi finner i hovedstaden, finner vi også i Bærum.

Forskjellige årstider gir ulike sesonger for skadedyrkontroll.
Ulike typer skadedyr krever også forskjellige løsninger. Våre teknikere har høy kompetanse og er offentlig godkjente skadedyrteknikere.

Skadedyrene vi ser mest av

Ingen dyr regnes som skadedyr, før de utgjør en skade eller en trussel om en skade. Det er imidlertid noen dyr som havner i denne situasjonen langt oftere enn andre.
Vanlige skadedyr:

  • Veggedyr
  • Rotter og mus
  • Maur
  • Kakerlakker
  • Stripet borebille
  • Duer / måker
  • Veps
  • Skjeggkre / sølvkre
  • Lagervareinsekter

Problemer med skadedyr kan forekomme når som helst, og hvor som helst.
Det som kjennetegner skadedyrene er at de kan spre smitte, og utgjøre en stor helserisiko for mennesker og dyr, og de kan påføre store materielle skader på bygningsmasse, maskiner og andre eiendeler.

Dette kan gi store økonomiske tap. Skadedyr kan også ødelegge en bedrifts gode rennommé, som igjen kan gi sviktende omsetning dersom man ikke får skadedyrsituasjonen under kontroll.

Besøk av skadedyr føles svært ubehagelig, og er lite gunstig for oss mennesker

Vår bransje er i stadig utvikling og en av de mest positive bidrag har vært at vi i dag kan løse et problem med skadedyr med minimal eller ingen bruk av giftige preparater.

Dersom du har fått, eller tror du har fått skadedyr, bør du kontakte oss for å bistand med skadedyr i Bærum