Oppdaget råte i 100 år gammelt hus – fikk 175.000 i erstatning

Oppdaget råte i 100 år gammelt hus – fikk 175.000 i erstatning

Illustrasjonsbildet viser råteskader på en vegg. Opplyser en ikke om råte før en selger en bolig, kan det koste deg dyrt. (Foto: Anita Arntzen)

Del denne saken

En fersk avgjørelse fra Finansklagenemnda omhandler kjøpet av en 100 år gammel enebolig i Orkland i Trøndelag.

Huset ble solgt for 1,45 millioner kroner, og overtatt i starten av 2017. Men da kjøperen fikk problemer med å åpne verandadøren etter overtakelsen, ble det oppdaget tegn til råte i kledningen til huset. På bakgrunn av dette reklamerte kjøperen til Protector Forsikring, som sto for boligselgerforsikringen ved salget.

Les også:
Forsikringsselskap nekter skjeggkreerstatning
Reklamerte to ganger
Senere viste det seg også at innfestingen til verandaen var løsnet, og at det var satt opp en provisorisk understøtte av altanen. Dette til tross for at det i salgprospektet ble hevdet at det ikke var registrert tegn til svikt på verandaen.

Som følge av den nye oppdagelsen hentet kjøperen inn en takstmann for å undersøke boligen. Vedkommende kom frem til at det i tillegg til råteskader og en dårlig montert veranda var problemer med taket, og at taktekkingen ikke var gjort skikkelig.

Dette førte til at kjøperen – to år etter den første klagen – reklamerte til Protector Forsikring nok en gang. Totalt ville kjøperen ha en erstatning på 235.000 kroner, som følge av mangler ved boligen, samt tilbakehold av opplysninger ved salget.

Les også:
Boligselger oppga for lave strømpriser: Må betale 100.000 i erstatning
Avviste kravet
Protector Forsikring mente at kjøperen ikke hadde krav på erstatning, hovedsaklig fordi kravet var «bortfalt som følge av passivitet», altså at kjøperen etter Protectors mening hadde brukt for lang til på å klage.

Selskapet mente også at det ikke forelå noen mangler og at selgeren uansett ikke visste om råteskadene. Protector viste blant annet til boligens alder.

Sekretariatet i Finansklagenemnda ga selskapet medhold, blant annet fordi det ikke fant «tilstrekkelig dokumentasjon for at selger var kjent med råteskader i kledningen». Sekretariatet mente også at kostnader knyttet til utbedring av huset måtte fremstå som påregnelige, gitt boligens alder.

Trosset advarsel og investerte 120.000 i bitcoinsvindel – slipper regningen fordi hun betalte med kredittkort
Nemnda ga klager medhold
Da saken til slutt ble behandlet i Finansklagenemnda, var ikke nemnda enig med sekretariatet. De ga riktignok medhold i at det ikke var bevist at selgeren var klar over råteskadene, men mente likevel at boligen hadde mangler som ga grunnlag for erstatning.

Kjøperen fikk imidlertid ikke medhold i sitt krav om 235.000 kroner, og nemnda kom enstemmig frem til at prisavslaget kunne settes til 175.000 kroner.

Kilde: