Høyesterett: Boligkjøpere får ikke skjeggkre-rabatt

Høyesterett: Boligkjøpere får ikke skjeggkre-rabatt

Foto: Gisle Oddstad

Del denne saken

Høyesterett gikk mot både tingretten og lagmannsretten. To boligkjøpere i Trøndelag gis ikke prisavslag som følge av ulempen ved å fjerne skjeggkre etter kjøp, eller for risikoen for at bestanden vil dukke opp igjen.

Boligselgerne i Melhus kommune slipper å betale flere hundre tusen kroner i prisavslag etter skjeggkre-sak.

– Dette er helt i overensstemmelse med det selgersiden har anført i lang tid, sier selgernes advokat Arne Meidell til E24.

I 2018 kjøpte to personer en bolig «som den er» for for 4.785.000 kroner. Etter overtagelsen reklamerte kjøperne over flere tekniske mangler og gjorde gjeldende at det var skjeggkre der.

Kjøperne engasjerte et skadedyrfirma som iverksatte tiltak for å utrydde bestanden og i april i fjor ble boligen erklært fri for skjeggkre. Kjøperne mener imidlertid det er usikkert om skjeggkreene faktisk er utryddet fra eiendommen.

Om de skal få prisrabatt for ulempen ved å bli kvitt denne bestanden, samt for risikoen ved at krypene kan dukke opp igjen, har gått hele veien til Høyesterett.

I en fersk dom konkluderer Høyesterett med at det ikke er grunn til å tilkjenne erstatning for noen av delene.

Boligkjøpernes advokat Johan Ivar Ansnes hadde ikke fått lest dommen ennå da E24 ringte og kunne derfor ikke si mer enn at «klientene er skuffet over utfallet, men tilfreds med å kunne legge saken bak seg».

– Viktig for mange boligselgere

Dette er en prinsipielt viktig dom, ifølge selgernes advokat Arne Meidell, med henvisning til at det ikke skal tilkjennes erstatning for risikoen for at skjeggkreene kan dukke opp igjen.

– Restlytet (omfanget som er igjen etter bekjempelse, journ.anm.) er det ikke mulig å tegne forsikring mot. Dermed er dette veldig viktig for mange boligselgere, sier han.

Dessuten må boligkjøpere bare ta inn over seg at skjeggkre er kommet for å bli, sier advokaten. I dommen fra Høyesterett står det at fagpersoner beregner at omtrent halvparten av alle boliger i Norge vil ha skjeggkre i løpet av fire til fem år.

Her trekkes det også frem at en rekke saker i domstoler på lavere nivåer, som er blitt avsagt etter at man har fått mer effektive metoder for utrydning, taler for at tidligere forekomst av skjeggkre ikke medfører noen verdireduksjon.

Ville heve

Saken startet da paret solgte boligen utenfor Trondheim i januar 2018.

Ifølge Adresseavisen oppdaget kjøperne at det var skjeggkre i huset kort tid etter overtagelsen, og ønsket å heve boligkjøpet. Men partene ble ikke enige, og endte i Sør-Trøndelag tingrett.

Underveis ble insektene utsatt for både varme- og giftbehandling og effektivt fjernet. Ifølge lagmannsrettsdommen er det ikke blitt funnet skjeggkre i huset siden mai 2019.

verken tingretten eller Frostating lagmannsrett kom til at kjøpet kunne heves. Derimot ble kjøperne tilkjent prisavslag som følge av ulempen ved å bo der mens skadedyrene ble fjernet, samt risikoen for at de kunne vende tilbake.

I tingretten lød den skjeggkre-relaterte delen av erstatningen på over 300.000 kroner, mens lagmannsretten satte prisavslaget ned til 200.000 kroner.

Samtidig påpekte lagmannsrettens at nyere forskning viser at skjeggkre faktisk lar seg utrydde, og dermed ikke lenger representerer en varig mangel ved boligen.

Men selgerne av boligen anket igjen, og Høyesterett fikk for første gang en skjeggkre-konflikt på sitt bord. Her mener altså Høyesterett at en bolig som har hatt skjeggkre, ikke gir kjøperne rett til prisavslag.

Les mer om heving av boligkjøp

Kilde: