Høsten er her, og det er viktig å forberede hus og hytte -for å unngå «uanmeldt besøk», og få skader påført av Rotter og Mus.

Høsten er her, og det er viktig å forberede hus og hytte -for å unngå «uanmeldt besøk», og få skader påført av Rotter og Mus.

Del denne saken

Skal en unngå å få besøk av Rotter og Mus i hus eller hytte så gjelder det å iverksette tiltak i tide for å hindre gnagerne i å komme inn.

Det er ikke store åpningen som skal til for at mus og rotter kan komme seg inn i en bygning, og en mus trenger kun en åpning på ca 6 millimeter og rotte ca 12 millimeter.

Både mus og rotter kan gjøre utrolig stor skade hvis de klarer å komme seg inn. De kan gnage på elektriske ledninger og avløpsrør, de tilgriser og ødelegger isolasjonen – og dersom de dør i konstruksjonen kan det bli svært ubehagelig å oppholde seg i huset på grunn av lukt fra kadaver.

Rotter og mus gnager på elektriske ledninger, og dette kan føre til store bygningsmessige skader, i tillegg til fare for brann.
Isolasjon og varmekabler kan bli påført betydelige skader som er kostbare å utbedre. Det kan også oppstå luktproblem i bygget.

Å ha rotter eller mus som «uinviterte gjester» kan også gå på psyken – ingen liker å høre lyder fra dyr som krafser i gulv, vegger eller himlinger.

Det er om høsten rotter og mus søker inn i bygninger, da gnagerne er som oss mennesker – de liker ikke å sove ute på den kalde årstiden.

Det viktigste en kan gjøre for å sikre hus og hytter er som følger:

Sjekk at overgang fra grunnmur til kledning er sikret tilstrekkelig med musebånd eller tilsvarende. Sjekk at sikringen er utført på en slik måte at det ikke er større åpninger enn 6 millimeter. Vær nøye med å kontrollere hjørnekasser på huset.

Finner en mangler i tettingen under kledningsbord så sørg for å utbedre ved bruk av sammenrullet hønsenetting, musebørster eller annet som gjør at gnagerne er fysisk utestengt fra bygningen.     

PS: ikke tett så mye at det ikke blir tilstrekkelig lufting bak kledningen, da kan en risikere å få råteskader på kledningsbordene.

Et annet forebyggende tiltak er å se an vegetasjonen på tomten. Busker eller blomster tett inntil huset og langs grunnmuren er perfekte gjemmested for mus og rotter. Fjern uønsket busker og blomster. Tett hull i bakken og hull langs grunnmuren på utsiden.

Eldre boliger har ofte grunnmur av naturstein, og ofte er det store åpninger mellom steinene. Det er da gode forhold for at rotter og mus kan ta seg inn i boligen gjennom kjellermuren.

Sikring av en slik grunnmur kan være tidkrevende, da en må pusse/tette alle fuger.

Er det krypkjeller i huset så kontroller regelmessig om her er aktivitet av mus eller rotter. Sikre alle åpninger i grunnmur og mot grunn, og vurder om murkronen også må sikres for mulige inntrekksveier.

Sjekk om ventiler og andre luftekanaler har finmasket netting intakt, slik at mus og rotter ikke har mulighet for å ta seg inn i huset via disse kanalene.

Rotter og mus trenger vann, mat og oppholdssteder. Fjerner man én av disse elementene, vandrer de videre og søker etter annet egnet oppholdssted.

Det er viktig at småfugler mates på en måte som kommer småfuglene til gode, og som samtidig ikke samler rotter og mus. Nedfallsfrukt må fjernes, og forsøk å eliminere vannkilder.

Rottebørsten er en god og lettvint måte å sikre åpninger under ytterkledning på.

Mange av disse tiltakene kan en relativt enkelt utføre selv, men ønsker en bistand fra spesialister til å kontrollere og tette hus og hytte – ta kontakt med RenTox.

Vi utfører kontroller og tettetiltak og sørger for at hus og hytte er klar for den kalde årstiden. Les mer om RenTox og hva vi kan tilby på www.rentox.no