Har du påvist soppangrep i ditt hus – tilfeldigheter avgjør soppart og utbedringskostnad.

Har du påvist soppangrep i ditt hus – tilfeldigheter avgjør soppart og utbedringskostnad.

EKTE HUSSOPP (Serpula lacrymans) KJELLERBEGERSOPP (Pezica cerea)

Del denne saken

Soppene kan se like «farlige» ut – men utbedringskostnad kan skille med hundretusenvis av kroner.
Å få påvist soppangrep i hjemmet sitt er noe enhver huseier frykter, men få av oss er klar over at det er av stor betydning for lommeboken hvilken soppart som er skadegjører.
Er du så heldig at det er sopparten Kjellerbegersopp som har angrepet ditt hus så slipper du stort sett med skrekken. Rådgiver Stig Holm hos RenTox opplyser at dette er en soppart som kan se fryktinngytende ut, men som er en lite aggressiv råtesopp og som i de fleste tilfeller gjør ubetydelig skade. Den vokser i fuktige miljøer og er vanligvis en meget lokal skadegjører. Den forårsaker normalt små skader og det er kun behov for å skifte tremateriale hvis bæreevnen er svekket. Soppen er avhengig av høy fuktighet over tid, og dersom du fjerner fuktigheten vil soppen dø og angrepet stanse uten noen form for kjemisk behandling.

Den fryktede hussoppen.

Har du derimot fått påvist angrep av Ekte hussopp kan det medføre store utbedringskostnader. Holm opplyser at denne sopparten er meget aggressiv og den kan vokse skjult i bygningskonstruksjoner over flere etasjer før den synliggjør seg på overflater. For en huseier er angrep av Ekte hussopp den verste sopparten, og utbedringskostnader ved et slikt soppangrep kan bli betydelig.
Bildet viser Hussopp påvist ved dørlist mot et relativt nyoppusset bad. Avdekking og kartlegging av dette angrepet viste at soppen hadde befengt alle veggkonstruksjoner på bad, og vokst opp og angrepet samt nedbrutt etasjeskille. Soppens herjinger stanset ikke der – også bad i overliggende etasje hadde omtrentlig samme skadeomfang.
-Utbedringskostnad for denne soppskaden som gikk over to etasjer og som omfattet totalutbedring av to bad inkludert bærekonstruksjon, beløpte seg til ca kr. 600.000,- opplyser rådgiver Stig O. Holm hos RenTox.

For å unngå innvendig soppangrep i bygninger er løsningen enkel «ingen fuktighet – ingen sopp».

Både Kjellerbegersopp og Ekte hussopp er begge sopparter som krever at bygningskonstruksjoner må være nedfuktet over tid, og er du riktig uheldig så er det «feil» soppart som angriper ditt hus.
-Et godt utvendig godt vedlikehold kan være avgjørende for å unngå at det oppstår innvendig soppskade forteller Holm.
For å være på den sikre siden kan det også være fornuftig å tegne en soppforsikring slik at du er dekket om uhellet først skulle være ute.