Det er ikke «bare-bare» å være huseier – vedlikehold og utfordringer står i kø

Det er ikke «bare-bare» å være huseier – vedlikehold og utfordringer står i kø

Del denne saken

Det er ikke «bare-bare» å være huseier – vedlikehold og
utfordringer står i kø.
Hva må en stakkars huseier utføre av regelmessig tilsyn og vedlikehold, og hvilke problemer kan inntreffe om
en ikke er forsiktig og påpasselig?
Stig Holm i RenTox vil i denne artikkelen beskrive hva en som huseier kan bli utsatt for av utfordringer
gjennom året, og starter med å omtale de ytre forhold av bygget.
Utvendig må en sørge for at kledning, dører og vinduer blir ettersett og malt regelmessig for å hindre at
lekkasjer og råteskader oppstår. Terrasser må årlig rengjøres og oljes for at de skal holde seg pene og
funksjonelle. Tak må sjekkes i forhold til om takpanner har forskjøvet seg eller blåst av etter vinterstormene –
og en må sjekke at beslag rundt pipe og luftekanaler er intakt, samt at takrenner og nedløp blir kontrollert,
rengjort og eventuelt utbedret.
Hva kan skje dersom en slurver med vedlikeholdet – eller rett og slett er uheldig?
Mangelfull utvendig vedlikehold kan føre til at fuktighet ledes inn i tak eller veggkonstruksjoner, og følgeskader
kan oppstå.
Blir det lekkasjer i takkonstruksjonen kan dette føre til innvendig vekst av muggsopp eller råtesopp. Dette er
skader som i mange tilfeller er svært kostbare å utbedre om de får utvikle seg over noe tid. I områdene som
nedfuktes og hvor råtesopp starter sin vekst trives også forskjellige typer maur godt – både Stokkmaur og Svart
jordmaur vil trives med å bygge reder på slike steder. Et loft hvor det over tid er for høy fuktighet vil også
kunne føre til at borebiller som Stripet borebille og Husbukk angriper og etablerer seg i taksperrer, underside
av sutaksbord og eventuelt i gulvkonstruksjon. Borebiller vil etter en del år kunne føre til at det oppstår
svekkelser i bæreevne til hele takkonstruksjonen.

Av andre «leieboere» som trives godt på loftet kan nevnes Mus og Rotter som bygger bol i isolasjonen, Veps
som bygger bol på underside av sutaksbord. Er du riktig uheldig så kan det være at også Bier etablerer seg i
ytterveggskonstruksjonen eller i mønet på krypeloftet. Er det tilstrekkelige åpninger i kiste eller ved
avslutninger av takrenner så finner gjerne fugler som Spurv eller Stare en mulighet til å bygge rede her, og i
noen tilfeller vil Fuglelopper finne veien inn i boligen.

Parasitism
Parasitism

En dårlig vedlikeholdt værhud (trekledning eller murpuss) vil i mange tilfeller lede fuktighet inn i
bakenforliggende veggkonstruksjon, som igjen kan føre til angrep av muggsopp eller råtesopp. I trehus er det
gjerne Kjellersopp da som angriper de bakenforliggende konstruksjonene, mens i eldre murhus med
trebjelkelag er det ofte Ekte hussopp som etablerer seg. Ekte hussopp er den råtesopp som huseiere frykter å
få «på besøk» da denne arten kan føre til store ødeleggelser og kostbare reparasjoner. Dårlig vedlikeholdte
vinduer og trekledning angripes også av råtesopper, og Vedmusling er en soppart som i slike steder kan gjøre
stor skade.

I bygninger hvor drenering rundt grunnmur ikke lenger fungerer slik den skal, så oppstår det gjerne
fuktproblemer innvendig i kjellere og krypkjellere. Muggsopp og Råtesopp vil i fuktig miljø ha gode vekstvilkår
og vil kunne påføre huset betydelige skader.
Lagrede ting i kjellerboder vil kunne bli skadet og ødelagt av muggsopp, og forskjellig typer verktøy, sykler og
annet vil kunne korrodere.
I slike miljøer vil også treødeleggende insekter som for eksempel Stripet borebille trives godt. Sølvkre,
Skrukketroll og Edderkopper vil også finne seg godt til rette i dette miljøet. En nedfuktet støpt
gulvkonstruksjon vil kunne medføre at det blir gode forhold for Maur å bygge rede i styrofoam som ligger på
underside av den støpte plate.

Dersom du som huseier jobber på ustanselig gjennom året og klarer å vedlikeholde huset så godt at overnevnte
problemer ikke oppstår, kan det likevel være at du får «ubudne gjester» på besøk på annen måte.
Er noen av de som bor i huset på en jobbreise eller ferie og bor på et sted hvor det er Veggedyr eller
Kakerlakker, så kan det lett skje at disse blir med deg hjem igjen via kofferten din og etablerer seg i hjemmet
ditt.
Handler du melvarer eller kjøtt på butikken kan det være at du frakter inn Melbiller eller Fleskeklanner som
etablerer seg i kjøkkenskapene dine.

Kjøper du deg en ny salong som har emballasje og du pakker opp denne inne i stuen, så kan du ha fraktet
Skjeggkre inn i boligen din, og disse insektene vil etter en tid kunne spre seg rundt til hele huset.
Noen insekter kan også komme krypende eller flygende inn i huset ditt via åpne dører eller vinduer.
Brun Pelsbille er eksempel på art som lever utendørs men som gjerne ønsker å komme på besøk om
anledningen byr seg. Denne insektarten kan gå løs på diverse ullklær og lage huller i disse.
I denne artikkelen beskriver RenTox noen av de problemer en kan bli utsatt for som huseier, men forhåpentligvis rammes du ikke av alle disse samtidig.
Holder en huset i rimelig god stand, tar en regelmessig sjekk både utvendig og innvendig samt sørger for at
vedlikeholdet av huset blir ivaretatt gjennom året, så er mye gjort.
En kan også ta en del forbehold om hva en frakter inn i huset og hvor varer pakkes opp, slik at en unngår å
skape unødvendige insektproblemer.
Kofferten kan pakkes opp utenfor huset når en har vært på reise og alle klærne kan vaskes, helst på 60 grader
om mulig.
Videre informerer Stig Holm i RenTox at det kan være en god investering å tegne en forsikring som gjør at en
er dekket dersom en i fremtiden skulle rammes av soppskader eller insektangrep.
Har du ivaretatt overnevnte forhold vil du være rimelig godt rustet som huseier i fremtiden.