Veps

Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.

Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.

Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

Behandling

Rentox As

Vepsen er i utgangspunktet ikke ett skadedyr og har sin rettmessige plass i vår fauna. Likevel kan den bli svært plagsom, og i en del tilfeller er det påkrevet med sanering.

 

En del av bolene kan være vanskelig å komme til eller kan befinne seg i trange rom. Når bolet blir forstyrret vil vepsen automatisk forsvare seg. De kan da fly ut og angripe trusselen. Man bør derfor behandle vepsebol med forsiktighet.

Vi har lang erfaring med sanering av vepsebol, og kan løse dette for deg.