Stripet borebille

Stripet borebille

I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

Hvilken skade gjør Stripet borebille og Husbukk

Stripet borebille (Anobium punctatum) – også kjent som, «mit», «morr», «mott», «tremark» osv.- er skadegjører på trevirke ved at larvene gnager ganger i den ytre del av trevirket. Billen graver ganger når den er i larvestadiet som varer i 2-4 år. Deretter blir larve til en bille som så legger nye egg. Eggene utvikler seg til larve og angrepet går sin gang. Over tid kan et angrep av Stripet borebille føre til at treverkets bæreevne blir svekket.

Bekjempelse

Rentox As

Bekjempelse av treborende insekter kan foretas på flere måter. Spraying av treverket med preparater som er spesialdesignet for å impregnere dette mot treborende insekter er den behandlingsmetoden som er mest brukt i dag.

 

Montering av avfukter, i eksempelvis gamle kjellere/krypkjellere er også ett tiltak som er brukt som bekjempelse av treborende insekter. Ved å få ned luftfuktigheten i de aktuelle rom , vil borebillens levevilkår bli vesentlig svekket og angrepet vil over tid dø ut.