Råtesopper i bygninger

Råtesopper i bygninger

Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.
I de tilfeller hvor det er store svingninger i fukt og temperaturforhold utvikler råtesoppene og nedbrytningsprosessen seg langsomt. Er det konstant tilgang på fuktighet fra for eksempel en taklekkasje, kan råteskadene utvikle seg relativt raskt og bli svært omfattende i løpet av få år.

Rentox As

Råtesopper er avhengig av fukt for å utvikle seg, og årsaken til soppdannelser i bygninger er alltid relatert til fuktproblemer. For å få stanset – eliminert en videre sopputvikling er det derfor avgjørende å finne årsaken til fuktproblemet og foreta utbedring av disse forhold.

Soppsporer finnes i luften alle steder, og trevirke som over tid utsettes for fuktighet over ca 18 – 20% og temperatur som er gunstig for soppen, vil etter en tid bli angrepet av råtesopper.
Vanligste steder råteskader påvises er i kjellere, krypkjellere og takkonstruksjon. I eldre teglsteinshus er det også svært vanlig å påvise råtesoppskade påført av Ekte hussopp i etasjeskillere som har opplegg i tegl yttervegger, i innmurte spikerslag samt i opprinnelige murpaneler. Angrepets skadeomfang avhenger av sopparten, fukt- og temperaturforhold og hvor lang tid soppen har fått utvikle seg.
De vanligste råtesoppene vi påviser i bygninger forårsaker brunråte ved nedbrytning av trevirke.

Råtesopper som er vanlige skadegjørere i bygninger:

  • Kjellersopp (Coniophora puteana),
  • Ekte Hussopp (Serpula lacrymans)
  • Liten hussopp (Serpula tignicola),
  • Hvit tømmersopp (Antrodia vaillantii),
  • Stjerneskinn (Asterostroma cervicolor),
  • Kjellerbegersopp (Peziza cerea),
  • Huspluggsopp (Paxillus panuoides),
  • Vedmusling (Gloeophyllum sepiarium).