Maur

Det finnes mange typer maur i Norge men kun noen veldig få arter regnes som skadedyr.

Svart jordmaur

Den vanligste mauren vi her på Vestlandet kommer i kontakt med er Svart jordmaur, også kalt svartmaur eller sukkermaur. Selv denne mauren ikke er ett skadedyr kan den oppleves som sjenerende da den ofte etablerer seg innvendig i hus. Her vil den søke etter mat og ofte kan det være karavaner av maur på kjøkkendisken på leting etter mat. Den trives i fuktige omgivelser og kan i en del tilfeller være ett symbol på fuktskader. Normalt sett vil starter aktiviteten tidlig på våren og avtar utover sommeren. I de tilfeller aktiviteten er vedvarende kan det foretas en styrt bekjempelse ved bruk av forgiftet åte. Dette har som regel meget god effekt.

Rød Skogsmaur

Rentox As

Dette er den vanligste mauren vi treffer på ute i naturen hvor den bygger sine klassiske tuer av barnåler osv. Den har liten eller ingen betydning som skadedyr og vi opplever dette sjeldent som noe problem. Sanering utføres ikke mot denne type maur.

Stokkmaur

Stokkmaur ett treødeleggende insekt som kan påføre hus og hytter store skader. Når de etablerer seg i en bygning vil de gnage på treverk, isopor osv for å anlegge en koloni. Ved et slikt angrep vil man oppleve en trafikk inn og ut av huset. Dette fordi mauren finner næring utvendig og tar dette med seg til kolonien. Ved bekjempelse av denne type maur må ofte selve kolonien avdekkes og fjernes for å lykkes med behandlingen.

Behandling

Maurbekjempelse kan bestå av både bygningsmessige inngrep samt kjemisk behandling. Har du problemer med maur så ta gjerne kontakt med oss. Vi har nødvendig kunnskap for å bekjempe ethvert maurproblem.