Ekte hussopp

Ekte hussopp

Ekte hussopp (Serpula lacrymans) er den biologiske skadegjøreren som årlig forårsaker størst skader i bygninger. Denne råtesopparten påfører oss bygningsskader for flere milliarder kroner årlig.

Hussoppen angriper treverk og har stor utbredelsesevne. Det er ofte betydelige og omfattende utbedringstiltak som må iverksettes for å få sanert og utbedret et soppangrep.

Et angrep av Ekte hussopp oppstår når de rette livsbetingelsene er tilstede. For å starte sin vekst må soppen ha tilgang til næring, fuktighet og riktig temperatur. Fuktigheten må være over ca 18-20% over en lengre periode for at soppen skal starte sin vekst. Med vedvarende gode vekstbetingelser vil Ekte hussopp forårsake råte i friskt treverk og spre seg hurtig til tilstøtende konstruksjoner bestående av teglstein / mur / treverk.

I teglsteinshus – og spesielt i eldre bygårder er det ikke uvanlig at hussoppen brer seg over flere etasjer, og i noen tilfeller også over til nabobygg.

Rentox As

Soppen etablerer seg ofte skjult i konstruksjoner – eksempelvis i innmurt treverk som spikerslag, sviller og bjelkehoder for etasjeskillere.

Bare etter få år kan skader påført av Ekte hussopp bli svært omfattende.

 

Hvordan utbedre en skade påført av Ekte hussopp.

Etter at det er blitt utført avdekkingsarbeider slik at det totale skadeomfang inkludert sikkerhetssoner er kjent, vil vi kunne utarbeide en skriftlig rapport med bilder hvor det beskrives hva som må iverksettes av tiltak for å få utbedret soppangrepet på en trygg og varig måte.

En vellykket soppsanering vil alltid forutsette at en påviser årsak til at soppangrep først oppsto – og at dette forholdet også blir utbedret.

Både kartlegging, sanering og gjenoppbygging forutsetter at arbeidet utføres av personer som har spesialkompetanse på hussoppskader samt inngående kjennskap til bygningsfysikk.
Ta kontakt med RenTox – vi kan bistå med hele utbedringsprosessen fra kartlegging av skade til ferdig gjenoppbygget konstruksjon.