Ekte hussopp (Serpula lacrymans)

Ekte hussopp (Serpula lacrymans)

Ekte hussopp er den av råtesoppene som på kortest tid kan gjøre aller mest skade på en bygning.

Men hvordan gjenkjenner man Ekte hussopp?

Først og fremst må man være obs på at det finnes svært mange ulike typer sopp som kan oppstå i en bygning. Noen av disse er ubehagelige og sjenerende, uten at de i særlig grad gjør noen skade på selve bygningskonstruksjonene. Disse kalles muggsopper.

Den andre typen kalles råtesopp, og det er disse som gjør de største skadene på bygninger. Brunråte er det man vanligvis finner i hus, fordi den oppstår i bartrær. Brunråte dannes når råtesoppers hyfer trenger seg inn i treverket hvor den sekrerer enzymer som bryter ned cellulose og hemicellulose. Brunfargen kommer av at det etterlates lignin som farges brunt ved oksidasjon.

Under et slikt angrep sprekker treverket opp på kryss og tvers av fiberretningen slik at det blir seende ut som kvadratiske brune klosser.

Råtesopper som forårsaker Brunråte

 • Ekte hussopp,
 • Tåresopp
 • Huspluggsopp
 • Hvitkjuker
 • Kjellersopp
 • Vedmusling

Av disse soppene er det Ekte hussopp som normalt forårsaker de største skadene.

For å begynne å vokse må soppen ha tilgang til næring, fuktighet og riktig temperatur. Fuktigheten må være over ca. 18-20% over en gitt tid. Med vedvarende gode vekstbetingelser vil Ekte hussopp forårsake råte i friskt treverk og spre seg raskt til tilstøtende kalkholdige konstruksjoner som mur og tegl. Soppen kan også frakte med seg vann fra fuktige steder til tørre områder og på den måten opprettholde gode vekstvilkår.

Tegn på angrep

Dersom du er usikker på om du har fått Ekte hussopp er det enkelte kjennetegn du kan se etter:

 • Det latinske navnet Serpula lacrymans, betyr «soppen som gråter». Den har fått dette navnet fordi den under fuktige forhold skiller ut vanndråper, som et av sine kjennetegn.
 • Det oppstår et bomullslignende soppvev (mycel) på angrepet tremateriale. Av og til dannes også sitrongule områder, som er unike for ekte hussopp.
 • Treverk får en brungrå farge og sprekker opp i et mønster av kvadratiske og avlange firkanter.
 • Det kan oppstå en stilk eller streng som i tørket tilstand vil gi en knekkelyd, som er unik for denne soppen.
 • Du kan finne et kakaoliknende pulver i rommet hvor det finnes Ekte Hussopp. Dette er sporestøvet soppen avgir.

Ser du et eller flere av disse kjennetegnene bør du kontakte oss raskest mulig, slik at vi kan hjelpe deg å ta kontroll på situasjonen før skadene blir altfor store.

Det finnes også ting du kan gjøre for å forebygge at råtesoppen oppstår i utgangspunktet.

Forebygging

 • Pass på at det ikke oppstår tilstopping og lekkasjer i takrenner og nedløpsrør, for å unngå fuktgjennomtrengning i bygningen.
 • Bruk impregnert treverk på steder som er spesielt utsatt for fuktighet.
 • Unngå å bruk krypkjellere til lagring av tremateriale.
 • Pass på at du har god ventilasjon, slik at luften sirkuleres. Dette gjelder særlig i kjeller og krypkjeller.

Vi hjelper deg

Sopp kan føre til helsefare og alvorlige bygningsskader. Derfor må både kartlegging, sanering og gjenoppbygging utføres av personer som har spesialkompetanse på hussoppskader samt inngående kjennskap til bygningsfysikk.

Vi kan bistå med hele utbedringsprosessen fra kartlegging av skade, til ferdig gjenoppbygget konstruksjon. Kontakt oss for en gratis og uforpliktende befaring, dersom du tror du kan ha fått Ekte hussopp.