Skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll beskytter virksomheter og privatpersoner. Vi løser skadedyrproblemet med minimal eller ingen bruk av giftige preparater.

Hva er egentlig et skadedyr???

Definisjonen på et skadedyr er egentlig ganske bred, og i skadedyrforskriften beskrives det slik:

«… dyr og andre levende organismer som kan utgjøre en trussel mot eller som kan innvirke skadelig eller negativt på menneskers helse og trivsel …».

For å gjøre det litt enklere kan vi si at det gjelder alle dyr som kan gjøre en skade på eiendom, mat og drikke, på mennesker, eller ved å spre sykdom. Det betyr også at et skadedyr må regnes som et helt vanlig dyr frem til det gjør en skade, eller utgjør en trussel om skade.

Derfor er det viktig for oss at skadedyrkontroll utøves med respekt for fauna og bomiljø, og samtidig utføres på en måte som setter minst mulig avtrykk utover den helt nødvendige skadedyrbekjempelsen. Derfor vil det alltid være en offentlig godkjent skadedyrbekjemper som gjennomfører jobben, når du bruker oss.

Ulike typer skadedyr

Forskjellige typer dyr utgjør ulike potensielle trusler og krever derfor også ulike tiltak. Dette er noen av de mest vanlige dyrene man får problemer med i Norge:

  • Veggedyr
  • Rotter og mus
  • Kakerlakker
  • Maur
  • Stripet borebille
  • Duer / måker
  • Lagervareinsekter
  • Veps
  • Skjeggkre / sølvkre

I mange tilfeller er det vanskelig å vite hvilke skadedyr man har fått. Ofte vil de første tegnene på problemet innebære små ting som endring i lukt, eller ansamlinger med bormel som buler ut under overflaten av treverk. Man får gjerne nærmest en «fornemmelse» av at det er noe som ikke helt stemmer, som første indikasjon på et skadedyrangrep.

Dersom du er usikker på hvilket skadedyr du har fått, eller om det er skadedyr i det hele tatt, kan vi hjelpe deg med å identifisere dette. Vi har gode systemer og metoder som effektivt håndterer de plagene du måtte oppleve.

Service og vedlikehold

Vi tilbyr ikke bare engangsbekjempelse, men også service og vedlikeholdsavtaler slik at man kan ligge i forkant av problemet. Sameier, bedrifter og offentlige etater har gjerne god nytte av denne tjenesten, ettersom vi kan bidra til å forebygge økonomisk belastende skader.

Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige inspeksjoner fra 2 til 12 ganger i året, avhengig av behov. Etter hver kontroll leveres det en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer selve kontrollen, tilstand på bygget, og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse.

Hvorfor Rentox?

Vi dekker foreløpig hele Vestlandet, Østlandet og Sørlandet, med autoriserte fagfolk som kan gjennomføre sanering og skadedyrkontroll på en trygg og effektiv måte.

Selv om skadedyr er uønsket og må bekjempes, er vi opptatt av å ta vare på miljøet og være en ansvarlig samfunnsbygger. Ved å bruke minst mulig giftige preparater, kan vi redusere miljøpåvirkningen og tilby ansatte, leverandører og kunder et sikkert, trygt og sunt bo- og arbeidsmiljø.

Rentox sikrer verdier, miljø og helse på en sikker og effektiv måte. Spør oss om skadedyrkontroll.