Skadedyrkontroll i Bærum

Med skadedyrkontroll og skreddersydde løsninger beskytter våre autoriserte skadedyrbekjempere bygginger og folk i Bærum.

Har du mistanke om skadedyr?

Det kan ofte være vanskelig å identifisere hvilke skadedyr man har fått, og i mange tilfeller er man usikker på om det faktisk er skadedyr i det hele tatt.

Før du kontakter oss er det noen ting du kan gjøre selv, for å vurdere om huset ditt er under angrep.

1. Fornemmelse

Ja det er faktisk følelsen av at noe ikke er i orden, som kanskje først tipser deg om et skadedyr, – eller soppangrep. Endringer i omgivelsene er gjerne små i begynnelsen, så sanseapparatet oppdager det før hjernen klarer å identifisere hva som er galt

2. Nesen

Plutselige endringer i lukt er alltid et faresignal. Fukt, sopp og enkelte skadedyr kan endre lukten i huset. Et musereir vil for eksempel avgi en lukt som minner om ammoniakk, og enkelte sopper gir fra seg en distinkt mugglukt. 

3. Ørene

Hører du krafsing fra vegger eller tak er dette som oftest rotter eller mus. Hører du derimot en lyd som minner om en slags tikking i taket, kan det være et vepsebol. Nye lyder i huset som gjentas over tid bør alltid sjekkes ut.

4. Øyne

Det som er enklest å oppdage er de tingene vi kan se at ikke er i orden. Ser du hull eller buler i treverket, er dette et tegn på at du har fått et av de små skadedyrene, som stripet borebille eller husbukk. Ikke la deg lure av størrelsen, for selv de små kan gjøre store skader på husets bærende konstruksjon.

Pulver, misfarginger og sprekkdannelser er alle typiske indikatorer på en eller annen form for angrep. Oppdager du noe av det vi har skrevet over, bør du kontakte oss for å få utført en skadedyrkontroll før problemet blir for stort.

Utføre skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll utføres av våre sertifiserte og offentlig godkjente skadedyrbekjempere. Selv om man skadedyr er uønsket i hus og hjem, er det viktig å huske på at dyrene også hører naturlig hjemme i vår fauna, og har viktige funksjoner der.

Derfor skal man aldri gyve løs med giftige preparater på egenhånd, men la fagfolk ta seg av jobben.

Med miljøet i fokus

Fordi vi har et lang erfaring og holder oss oppdaterte på moderne bekjempelsesmetoder, kan vi utføre skadedyrbekjempelse med svært lite bruk av giftige preparater. På den måten ivaretar vi boligen og det omkringliggende miljøet når vi fjerner skadedyr.

Vi tilbyr ikke bare engangsbekjempelse, men også service og vedlikeholdsavtaler slik at man kan ligge i forkant av problemet. Offentlige etater, borettslag og bedrifter nyter godt av denne ordningen, ettersom vi får slått ned eventuelle problemer før de blir økonomisk belastende.

Våre godkjente teknikere vil gjennomføre jevnlige inspeksjoner avhengig av behovet på hver enkelt lokasjon. Intervallene pleier å være fra 1-2 ganger i året, og opp til månedlig basis. Etter hver kontroll leveres det en elektronisk skriftlig rapport som dokumenterer selve kontrollen, tilstand på bygget og eventuelle anbefalte tiltak i forhold til ytterligere sikring eller bekjempelse.

Rentox er din lokale spesialist på skadedyrkontroll i Bærum

1. Skjeggkre – sølvkre

Skjeggkre er ett relativt nytt fenomen i Norge. De første funn av insektet ble registrert i 2013. Skjeggkre har spredd seg meget raskt, og vi finner de nå i de fleste type bygg. Både private boliger, borettslag, næringsbygg, skoler, barnehager er steder hvor man hyppig finner forekomster. Det er ett vingeløst insekt som, er spraglet og gråfarget, med lange antenner foran og bak. Et voksent insekt er mellom 12-18 mm og kan til forveksling være lik Sølvkre. Skjeggkreet er noe større, har lengre haletråder og finnes i motsetning til Sølvkre også i «tørre” rom. Skjeggkreet lever kun innendørs i Norge og spres rundt via varer og mennesker. Når de så har kommet inn i bolig eller bygg etablerer de seg og utvikler egne kolonier i bygget. Skjeggkreene går gjennom 14 utviklingsstadier før de er fullvoksne. Denne syklusen kan ta opptil 3 å før de er ferdig utviklet, og reproduserende.

Vi tilbyr våre tjenester i Vestland, Bergen og omegn, Oslo, Viken, Asker, Bærum, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

Les mer om fjerning og bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

2. Veps

Det finnes flere typer Veps i Norge, men det er i hovedsak to arter vi mennesker oftest kommer i kontakt med, og som tidvis kan oppleves som ett problem. Begge disse er i familien vi kaller Stikkveps.
Jordvepsen (Vespula vulgaris) bygger sine bol under bakkenivå, mens Tysk veps (Vespula germanica) er den art som oftest bygger bol på loft, under takskjegg, og i noen tilfeller inne i veggene.
Utviklingen av ett vepsebol starter ved at dronningen våkner fra vinterdvale i april/mai og starter bygging av selve bolet. I løpet av en sesong som varer fra Mai til September vokser bolet og kan inneholde flere tusen individer. Bolet er ettårig og brukes kun en gang.

Les mer om fjerning og bekjempelse av veps, vepsebol og vesper…

3. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

Les mer om fjerning og bekjempelse av Stripet borebille – Mit – Mott – Morr – Tremark

4. Rotter og mus kan påføre betydelige skader

Rotter og mus påfører i dag vårt samfunn betydelige skader i form av sin evne til å tilpasse seg oss mennesker og våre boliger og bygg. Når rotter og mus etablerer seg i en bolig / bygg vil skadepotensialet være stort. Luktproblemer, vannlekkasjer, og i verste fall brann kan være noen av konsekvensene som følge av dette. I tillegg kan rotter være smittebærere av bakterier som kan overføres mennesker.

Les mer om fjerning og bekjempelse av rotter og mus