Oppdaget pelsbiller i leiligheten – fikk 400.000 i erstatning

Oppdaget pelsbiller i leiligheten – fikk 400.000 i erstatning

Foto: Francisco Welter-Schultes/Wikimedia Commons

Del denne saken

Da den lite populære «majorstubillen» dukket opp i en leilighet på St. Hanshaugen, krevde den nye eieren erstatning for kjøpet av boligen.

Juli 2018 ble en fireroms leilighet på St. Hanshaugen i Oslo solgt for 6,85 millioner kroner. I egenerklæringsskjemaet hadde selgeren svart «nei» på spørsmål om kjennskap til skadedyr i boligen.

Likevel oppdaget kjøperen etter kort tid at leiligheten var infestert av skadedyret brune pelsbiller, populært kalt majorstubiller. Kjøperen oppga å ha fanget over 100 biller på drøyt to måneder etter å ha tatt over leiligheten, ifølge en avgjørelse fra Finansklagenemnda.

Ikke mulig å fjerne

Ikke nok med at kjøperen hadde fått biller med på kjøpet, i en rapport fra selskapet Anticimex, som driver med bekjempelse av skadedyr, står det at det sannsynligvis ikke lar seg gjøre å fjerne billene fra bygningen, på grunn av bygningens alder. Bygningen ble oppført i 1872.Les også:

Anticimex anbefalte derfor å utføre tiltak for å tette sprekker og andre veier billene kunne komme seg inn i leiligheten på. Kjøperen hentet inn to prisanslag på disse tiltakene på henholdsvis 280.000 og 500.000.

Samtidig hentet kjøperen inn en verdivurdering fra en eiendomsmegler, som slo fast at brunbillene førte til en verdireduksjon på om lag 10 til 15 prosent.

Selger hadde sett billene

Det kommer frem av avgjørelsen til Finansklagenemnda at selgeren hadde oppdaget «noen få små, brune biller» i leiligheten, men at disse forsvant etter rengjøring, og at det siden bare dukket opp en og annen bille sporadisk.

– Det har aldri vært til sjenanse for oss. Vi har forholdt oss til dem som vi har til andre insekter som vanligvis kommer og går i en leilighet, uttaler selgeren av leiligheten.

Kjøperen fremmet likevel et krav om erstatning på en drøy million kroner, som følge av verditap, mens forsikringsselskapet avviste kravet, og mente at en opplysning om brune pelsbiller ikke ville ha en negativ priseffekt ved et videresalg.

Finansklagenemnda kom imidlertid frem til at kjøperen av leiligheten hadde krav på 400.000 kroner samt forsinkelsesrenter.

Kilde: