Insekter og råtesopper angriper også nye boliger

Insekter og råtesopper angriper også nye boliger

VANSKELIG Å OPPDAGE: Råteskader utvikles ofte i det skjulte og oppdages først når skaden har blitt alvorlig. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Del denne saken

Mange tror at det ikke er nødvendig å forsikre seg mot skadedyr og råteskader hvis de bor i nyere hus og hytter. Imidlertid er det flere eksempler på at råte kan oppstå tidlig i byggets levetid, og skadedyr kan du få i hus nesten uansett.

Når treverk angripes av treødeleggende råtesopper over tid, vil det oppstå råte. Hvor raskt råteskaden utvikler seg, og hvor stor skade den gjør, er avhengig av fukttilgang, temperatur og type råtesopp.

– Råteskader kan utvikle seg i det skjulte og ofte kan angrepene være ganske omfattende når de oppdages. Derfor kan det bli svært dyrt å utbedre dem, sier skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring, Svein Stormoen.

Skyldes som oftest feil

Så lenge man bygger riktig og benytter anerkjente metoder så skal det i utgangspunktet ikke være stor fare for at råteskader oppstår i bygningskonstruksjoner. Vanligere er det at råte oppstår i utvendig eksponert trevirke som terrasser, rekkverk, vindskier, vannbord og andre steder der vannet lett kan samle seg.

– Imidlertid skjer det fra tid til annen rene konstruksjonsfeil hvor det er valgt feil løsninger. Et eksempel kan være isolerte tretak-konstruksjoner som er “forseglet” mellom diffusjonstettesjik uten noen form for verken lufting eller ventilering. Hvis det kommer fukt inn, eller hvis det blir bygd inn fuktige materialer i en slik konstruksjon, så kommer ikke fuktigheten ut, og da er det nærmest nødt til å råtne, forklarer seniorforsker Trond Bøhlerengen i SINTEF Byggforsk.

Et annet eksempel kan være feil legging, eller feil bruk, av påstrykningsmembraner på våtrom. Fukt fra vått flislim kan sakte, men sikkert, også kunne diffundere utover i konstruksjonen og gi fuktskader.

Vanskelig å oppdage

Råteskader oppdager man gjerne ikke før skadene har blitt omfattende. Hvis skadene er lokale, kan det likevel være problematisk å få til en fullgod lokal reparasjon. Skal man for eksempel reparere en baderomsskade kan det godt hende at nesten hele badet må rives ned og bygges opp igjen. Det blir som regel veldig kostbart.

– Generelt er det vanskelig å oppdage råteskader før det har skjedd en viss skadeutvikling. Men å foreta stikkprøvekontroller med fuktmåler kan være lurt. Da får man i hvert fall en indikasjon på om det er vått eller tørt, for eksempel inni veggene på et bad. Ellers kan man ofte få mistanke om at noe er galt bare ved å bruke nesa. I innredede rom i kjellere kan man ofte merke kjellerlukt som gjerne er forbundet med mugg, sopp eller råte. En slik lukt kan godt være indikasjon på en råteskade, for eksempel som følge av en feilaktig oppbygd innvendig isolert kjellervegg. I rom som er godt ventilerte, er det vanskeligere å avdekke slike problemer basert på lukt, sier seniorforskeren.

Forsikring fra dag én

En gjenganger hos Norsk Hussopp Forsikring er kunder som tror at de ikke trenger forsikring mot råte og skadedyr under den fem år lange reklamasjonstiden som man har når huset er nytt, men det stemmer ikke:

– Reklamasjonstiden er kun 5 år, men siden råteskader ofte er skjulte er det ikke uvanlig at det tar mer enn fem år før den oppdages. Forsikringen gjelder skadeutvikling i forsikringstiden, og dekker dermed ikke skader utviklet før forsikringen ble startet. Derfor er det smart å tegne en råte- og skadedyrforsikring fra dag én. I tillegg kan man jo også risikere at utbygger går konkurs. Uten forsikring står man da helt uten rettigheter. Derfor er det i mange tilfeller ikke tilstrekkelig sikkerhet å støtte seg til reklamasjonen, forteller Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

Store økonomiske konsekvenser

Fordi de økonomiske konsekvensene kan bli veldig store, oppstår det dessverre en del vonde tilfeller som følge av at folk ikke er klar over hva en manglende forsikringsdekning kan medføre. Råteskader er gjerne forbundet med mye større kostnader enn skadedyr og insekter.

Risikoen for å få kakerlakk eller veggedyr i hus, er mer knyttet til hvordan vi lever, og ikke byggets alder og tekniske løsninger.

– Skjeggkre, som det har blitt snakket mye om de siste årene, forekommer faktisk oftere i nyere hus og leiligheter enn i eldre boliger. Derfor er det viktig at hver og en passer litt på seg selv og sjekker at de har de nødvendige forsikringene sine i orden, avslutter Stormoen.

Kilde: