Fersk dom fra Høyesterett – Arkitekt måtte erstatte boligkjøpernes tap

Fersk dom fra Høyesterett – Arkitekt måtte erstatte boligkjøpernes tap

Illustrasjonsfoto av råtten vegg. FOTO: DREAMSTIME

Del denne saken

Et arkitektfirma har nettopp blitt dømt i Høyesterett til å erstatte tap som boligkjøpere ble påført etter at det oppsto store råteskader i boligene.

Av: Advokat Martin Lie Hauge, Bing Hodneland advokatselskap.

Denne saken viser at profesjonelle foretak har en streng plikt til å sørge for at byggeprosjekter oppfyller reglene i plan- og bygningsloven.

Sakens bakgrunn

I Finansavisen i januar skrev jeg om et katastrofalt boligprosjekt i Trondheim. Boligene var oppført med elementbygg og trefiberplater fra Øst-Europa. Byggevarene oppfylte imidlertid ikke byggtekniske krav, og det oppsto store råteskader som følge av vesentlig svikt i byggenes ventilasjons- og luftesystem.

Advokat Martin Lie Hauge, Bing Hodneland advokatselskap DA Foto: Bing Hodneland advokatselskap DA
Selgeren gikk konkurs

Arkitekten opplyste aldri om at produksjonen ble flyttet til Latvia

Arkitektfirmaet som bisto selgeren i byggeprosjektet, opplyste aldri kommunen om at entreprenøren hadde flyttet deler av produksjonen til et latvisk firma underveis i prosjektet.

Det latviske firmaet manglet ansvarsrett, som etter norsk lov er et krav for å kunne delta i byggeprosjektet. Arkitektfirmaet var sterkt involvert i prosessen med å flytte produksjonen, og deltok i møter med det latviske selskapet.

Endelig avgjort i Høyesterett

Høyesterett har nå fastslått at arkitektfirmaet er erstatningsansvarlig for feilene. Høyesterett påpeker at arkitektfirmaet hadde som oppdrag å sørge for at prosjekteringen av bygg og installasjoner ble utført av et selskap som var godkjent i kommunens byggetillatelse.

Dette viser at ansvarlige søkere har en svært streng plikt til å påse at selskap som utfører arbeid i et byggeprosjekt faktisk er blitt tildelt ansvarsrett.

Prinsipielt viktig og avklarende dom

Den nye dommen fra Høyesterett er prinsipielt viktig, da den uttrykkelig fastslår at foretaket ikke behøver å ha utvist grov uaktsomhet for å bli erstatningsansvarlig.

På den andre siden slås det fast at skadelidte må påvise at et særskilt behov for å få dekket tapet sitt, en såkalt «erstatningsrettslig vernet interesse». I denne vurderingen la Høyesterett særlig vekt på at:

Boligkjøperne var førstegangskjøpere av nybygg, og dermed har særlig behov for å kunne stole på at ansvarlige foretak gjør jobben sin.


En slik vurdering kan slå ulikt ut i mange saker. Det er dermed all grunn til å vente flere nye tvister knyttet til erstatningsansvar for brudd på plan- og bygningsloven i årene fremover.

Artikkelen er skrevet av advokat Martin Lie Hauge, Bing Hodneland advokatselskap DA.

Kilde: