150.000 Kroner I Prisavslag Etter «En Meget Stor Skjeggkrepopulasjon»

150.000 Kroner I Prisavslag Etter «En Meget Stor Skjeggkrepopulasjon»

Det var en stor bestand med skjeggkre i boligen, ifølge dokumentet fra Finansklagenemnda. Rekkehuset fra Oslo var på 160 kvadratmeter. Gisle Oddstad

Del denne saken

Det ble funnet 537 skjeggkre i boligen, men boligselgeren mener han ikke visste om dem. «Sjeldent stort» omfang, skriver Finansklagenemnda.

En rekkehusleilighet i Oslo fra 1977 ble solgt «som den er» for 8,5 millioner kroner mot slutten av 2018.

Det ble ikke oppgitt noe funn av skadedyr i egenerklæringsskjemaet, utenom «noen få sukkermaur» som hadde forsvunnet etter kort tid, i boligen.

Over nyttår ble det imidlertid avdekket skjeggkre i alle etasjer og det som omtales som «en meget stor skjeggkrepopulasjon». Det ble i alt funnet 537 skjeggkre.

Boligkjøperen mener selgeren hadde gitt mangelfulle opplysninger og at det forelå en «vesentlig mangel».

Forsikringsselskapet, der boligselgeren tegnet egen boligselgerforsikring, avviste kravet – men påtok seg å betale for saneringen.

Striden sto om boligen hadde et verditap. Saken havnet hos Finansklagenemnda, som enstemmig mente boligselgeren hadde misligholdt opplysningsplikten og tilkjente kjøperen et prisavslag på 150.000 kroner, samt forsinkelsesrenter.

LES PÅ E24+ (FOR ABONNENTER)
Ivar Tollefsens metode: Slik bygde han et europeisk eiendomsimperium

Skjeggkre har vært tema hos Finansklagenemnda flere ganger før, og det har også vært til behandling i rettsapparatet. Flere boligeiere har fått store erstatningssummer.

Skjeggkre er et insekt som under normale forhold ikke gjør noen særlige store skader på hverken mennesker eller boligen, men som kan oppleves som ekkelt.

Den kan minne om sølvkre, men i motsetning til denne er skjeggkre mer hårete, større og dessuten ansett for å være et skadedyr.

Bemerket under overtagelse

Mangelen kom til uttrykk allerede ved overtagelsesprotokollen. Der står det dessuten at selger avviste kravet og ikke var enig i tilbakeholdet.

«Det er konstatert mangler ved eiendommen som danner grunnlag for prisavslag, og kjøper holder derfor tilbake 600.000 kroner av kjøpesummen grunnet den avdekkede forekomsten av skjeggkre», heter det i protokollen.

«Selger fastholder at de aldri har sett skjeggkre i huset», står det.

LES PÅ E24+ (FOR ABONNENTER)
Turistene strømmer til: – Det at vi har klart å omstille oss så godt, er vi veldig stolte av

Innhentet megler

Boligkjøperen hyret en eiendomsmegler for å vurdere et eventuelt verditap som følge av påvisningen av skjeggkre. Megleren mener familier med små barn «vil tenke seg nøye om før de kjøper en bolig i denne prisklassen».

«Det vil dog alltid være noen – også i denne gruppen – som vil se det som en sjanse til å skaffe seg et rekkehus rimeligere enn tilsvarende rekkehus uten skjeggkre», mente megleren.

Eiendomsmegleren la til at disse kjøperne antagelig ville vurdere hvor mye det ville kostet å løse problemet eller være verdt å leve med skjeggkre i lang tid.

Konklusjonen var en verdireduksjon på 650.000 kroner, pluss kostnadene for bekjempelse og utbedring. Men ifølge megleren var det delte meninger blant meglerkollegaene – og noen mente imidlertid at det ikke hadde noe betydning.

Nemnda mener vurderingen fra eiendomsmegleren «er for lite konkret», ifølge dokumentet.

LES OGSÅ
Sa ikke ifra om mulig utbygging på nabotomten

– I atskillig tvil

I dokumentet fra Finansklagenemnda står det kun at forsikringsselskapet avviste kravet og forklarte det med at boligselgeren var ukjent med at det var skjeggkre i boligen.

Det var heller ikke dokumentert et vesentlig verditap, står det i svaret fra forsikringsselskapet.

Sekretariatet til nemnda mener boligselgeren ikke fulgte opplysningsplikten til det fulle. Boligselgeren hadde bodd i rekkehuset siden 1978.

«Når det gjelder skjeggkreforekomstens verdimessige betydning har vi vært i atskillig tvil», skriver nemnda i sin avgjørelse.

Finansklagenemnda mener at den store mengden, den relativt høye prisen og de mislykkede saneringsforsøkene gjør at verditapet burde bli satt til 150.000 kroner.

Nemndas avgjørelse er rådgivende for partene, og saken kan bringes inn for domstolene.

LES OGSÅ
Fikk prisavslag på boligen etter strømoverraskelse

LES PÅ E24+ (FOR ABONNENTER)
Turistene strømmer til: – Det at vi har klart å omstille oss så godt, er vi veldig stolte av

Kilde: