Droneinspeksjon

Droneinspeksjon

Å inspisere tak og fasader på høye bygninger som eksempelvis bygårder kan være utfordrende grunnet vanskelig tilkomst og krav til sikring av de som skal foreta en visuell inspeksjon.

RenTox utfører inspeksjon av takkonstruksjoner, piper, sløyser, fasader ved bruk av drone. Dette er en effektiv og rimelig løsning som på en enkel måte påviser eventuelle skader som er blitt påført av elde og slitasje samt «vær og vind» siden forrige inspeksjon.

 

En slik inspeksjon kartlegger følgende konstruksjoner:

 • Takstein – overflater på tekking.
 • Innfesting av eventuelle beslag og snøfangere
 • Montert utstyr som eksempelvis antenner og paraboler
 • Skorsteins overflater, toppbeslag og plattlodd.
 • Sløyser mot tilgrensende bygård.
 • Fasadeoverflater – murpuss, etc.
Rentox As

Vi har lang erfaring innen kommersiell droneflygning og tar på oss oppdrag etter ønske – ta kontakt for tilbud.

De vanligste defekter vi påviser:

 • Manglende takstein eller skade på takstein.
 • Skader på beslag rundt pipe og takvinduer
 • Fulle takrenner – skader på takrenner.
 • Andre forhold på taktekking som kan føre fuktighet inn i konstruksjonen.
 • Avskalling på fasademurpuss
 • Mangler eller skade på rennenedløp.

RenTox har en ansatt drone-sertifisert operatører (RO1) som tilbyr å utføre overnevnte befaring og som i etterkant utformer en tilstandsrapport m/foto av eventuelle defekter. Om ønskelig kan også film fra befaring fremsendes.